body { margin:0px; } Ministarstvo privrede HNK WOWSlider generated by WOWSlider.com

DJELOKRUG I OSNOVNI DOKUMENTI

Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • industriju i rudarstvo,
 • geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina,
 • korištenje prirodnih bogatstava
 • aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata,
 • organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti,
 • raspodjelu i distribuciju energenata,
 • utvrđivanje bilansa proizvodnje ugljena i drugih industrijskih mineralnih sirovina,
 • ustupanje i pribavljanje materijalnih prava na tehnologiju i industrijsko vlasništvo,
 • praćenje proizvodnje i poduzimanje odgovarajućih mjera za njeno ostvarivanje i unapređenje,
 • organiziranje energetske djelatnosti,
 • utvrđivanje i praćenje ostvarivanja energetske bilanse,
 • raspodjela i distribucija energije,
 • izgradnja, korištenje i održavanje energetskih objekata i postrojenja,
 • izradu i predlaganje razvojnih programa i projekata od značaja za kanton,
 • poticanje mjera korištenja novih tehnologija, materijala i standarda kvaliteta,
 • upravljanje i usklađivanje sredstava za razvoj kantona,
 • sistemsko poticanje poduzetništva ( obrtništvo i zadrugarstvo),
 • stvaranje poduzetničke infrastrukture, poboljšanja asortimana i dizajna proizvoda
 • politiku zaštite domaće proizvodnje,
 • privrednu saradnju sa inostranstvom,
 • poticanje izvoza i stranih ulaganja,
 • davanje stručnih mišljenja, objašnjenja i naputaka
 • sudjelovanje u utvrđivanju generalne strategije razvoja kantona, vezano za industriju, energetiku, rudarstvo i obrtništvo,
 • izrada nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti,
 • izrada stručnih analiza i izvještaja,
 • inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti,
 • upravni nadzor u okviru svoje nadležnosti,
 • rješavanje u upravnom postupku iz svoje nadležnosti, te drugi poslovi koji mu se zakonom stave u nadležnost.

 

 

  
Posljednje vijesti

.
.
15.11.2023.
3. poziv u okviru projekta Challenge to change 3.0 za inovativne privredne subjekte
.
.
06.11.2023.
Obavještenje - Obrasci Izvještaja o utrošku sredstava po Javnom pozivu 2023. godine
.
.
27.09.2023.
UNDP: GED - Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim preduzećima (MSP) u BiH
.
.
18.08.2023.
Održana panel diskusija: Kako uspostaviti uspješnu i dugoročnu poslovnu saradnju s dijasporom?
.
.
17.08.2023.
Obavještenje za korisnike poticajnih sredstava Ministarstva privrede HNK - Revidirani zahtjevi
.
 
 
         
  Naslovna
Javni konkursi
Pitanja i odgovori
Arhiva vijesti
Kontakt

Linkovi
Ministarstvo
Djelokrug i osnovni dokumenti
Šema organizacije
Ministar
Savjetnik ministra
Sektori u ministarstvu
Kabinet ministarstva
Sektor za razvoj male privrede
Sektor industrije, energetike i rudarstva
Sektor poduzetništva i obrta
Inspektorat
Zakonska regulativa
Zakoni
Dokumenti
Pravilnici
Ostala preuzimanja

         
.
Ministarstvo privrede/gospodarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona
Copyright 2014 | Sva prava pridržana