body { margin:0px; } Ministarstvo privrede HNK WOWSlider generated by WOWSlider.com

INSPEKTORAT - ZAKONSKA REGULATIVA

Zakoni

 • Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tjelima kantonalne uprave (''Sl. novine HNK'', broj: 4/98, 1/02, 4/07)
 • Zakon o zaštiti okoline ("Sl. novine HNK", broj: 7/04)
 • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti (''Sl. glasnik BiH'', broj: 45/04)
 • Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (''Sl. glasnik BiH'', broj: 45/04)
 • Zakonu o standardizaciji BiH (''Sl. glasnik BiH'', broj: 19/01)
 • Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanju podataka o rezervama mineralnih sirovina, podzemnih voda i o bilansu tih rezervi (''Sl. list RBiH'', broj: 8/93, 13/94)
 • Zakon o zaštiti na radu (''Sl. list SRBiH'', broj: 22/90)

Pravilnici

Uredbe

 • Uredba o utvrđivanju poreskih obaveznika poreza na dobit, fizičkih osoba koja plaćaju porez na dobit u paušalnom iznosu i visine poreza (''Sl. novine HNK'', broj: 10/99)

Propisi

 • Propisi o mjerama zaštite pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu (Sl. list SFRJ'', broj: 9/67, 35/67, 35/72)
 • Propisi o tehničkim mjerama i o zaštiti na radu pri radu na površinskim otkopima uglja, metalnih i nemetalnih mineralnih sirovina (''Sl. list SFRJ'', broj: 18/61, 37/64, 6/67)
 • Tehnički propisi za izradu i upotrebu parnih vrelovodnih kotlova, parnih sudova, grijača pare i grijača vode (Službeni list FNRJ 7/57, 22/57, 3/58)

Uputstva

 • Uputstvo o uslovima i načinu obrazovanja za sticanje zvanja majstora (''Sl. novine FBiH'', broj: 3/05)
 • Uputstva koja važe za obogaćivanje i oplemenivanje mineralnih sirovina za eksploataciju (''Sl. list SFRJ'', broj: 51/59)

Naredbe

 • Naredba o obaveznom atestiranju (homologaciji) protiveksploziono zaštićenih električnih uređaja koji su namjenjeni za upotrebu u prostorima ugroženim od eksplozivnih smješa (Sl. list SFRJ'', broj: 25/81, 25/89)
 • Naredba o obaveznom atestu čelične užadi za opštu namjenu (''Sl. list SFRJ'', broj: 61/83, 17/88)
 • Naredba o obaveznom atestu šljemova za vatrogasce (''Sl. list SFRJ'', broj: 67/86)
 • Naredba o obaveznom atestu ručnih i prevoznih aparata za gašenje požara (''Sl. list SFRJ'', broj: 61/85)
 • Naredba o obaveznom atestiranju šljemova za zaštitu u industriji (''Sl. list SFRJ'', broj: 4/82)
 • Naredba o obaveznom atestu čeličnih užadi za izvozna postrojenja u rudarstvu (''Sl. list SFRJ'', broj: 27/80, 67/80)

Odluke


 
Posljednje vijesti

.
.
15.11.2023.
3. poziv u okviru projekta Challenge to change 3.0 za inovativne privredne subjekte
.
.
06.11.2023.
Obavještenje - Obrasci Izvještaja o utrošku sredstava po Javnom pozivu 2023. godine
.
.
27.09.2023.
UNDP: GED - Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim preduzećima (MSP) u BiH
.
.
18.08.2023.
Održana panel diskusija: Kako uspostaviti uspješnu i dugoročnu poslovnu saradnju s dijasporom?
.
.
17.08.2023.
Obavještenje za korisnike poticajnih sredstava Ministarstva privrede HNK - Revidirani zahtjevi
.
 
 
         
  Naslovna
Javni konkursi
Pitanja i odgovori
Arhiva vijesti
Kontakt

Linkovi
Ministarstvo
Djelokrug i osnovni dokumenti
Šema organizacije
Ministar
Savjetnik ministra
Sektori u ministarstvu
Kabinet ministarstva
Sektor za razvoj male privrede
Sektor industrije, energetike i rudarstva
Sektor poduzetništva i obrta
Inspektorat
Zakonska regulativa
Zakoni
Dokumenti
Pravilnici
Ostala preuzimanja

         
.
Ministarstvo privrede/gospodarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona
Copyright 2014 | Sva prava pridržana