body { margin:0px; } Ministarstvo privrede HNK WOWSlider generated by WOWSlider.com

JAVNI KONKURSI

.11.09.2017.Na temelju članka 55. Zakona o organizaciji uprave u HNŽ („Narodne novine HNŽ“, broj: 9/09), sukladno Proceduri angažiranja fizičke osobe u Ministarstvu gospodarstva HNŽ/K na poziciji projektnog službenika/ce, broj: 07-03-16-265-23/16, od 08.09.2017. godine, a u svezi Ugovora, broj: 2017HR-BA-ME125, od 01.06.2017. godine i Ugovora - Partnership Agreement for the implementation of the Operation, od 14.6.2017. godine (u daljem tekstu: Ugovori), Ministarstvo gospodarstva HNŽ/K  r a s p i s u j e

JAVNI POZIV

za angažiranje fizičke osobe u Ministarstvu gospodarstva HNŽ/K
na poziciju projektnog službenika/ce

Za potrebe provedbe projekta BACAR - „Bolji pristup rastu – klasteri i konkurentnost - umrežavanje u jadranskoj regiji(u daljnjem tekstu: Projekt), ugovorenog u okviru Interreg IPA trilateralnog Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020 (IPA II), Ministarstvo gospodarstva HNŽ/K objavljuje Javni poziv za angažiranje fizičke osobe u Ministarstvu gospodarstva HNŽ/K, na poziciji:

 • projektni službenik/ca, jedan (1) izvršitelj.  
Projektni službenik/ca će biti angažiran/a temeljem ugovora o djelu, kao dio Projektnog tima Ministarstva gospodarstva HNŽ/K.
Ugovor o djelu se zaključuje za period provedbe projekta (planirani završetak provedbe projekta je 31.08.2019. godine).
Mjesto rada je u Ministarstvu gospodarstva HNŽ/K, u Mostaru, s tim što kandidati trebaju biti spremni i na putovanja u BiH, Crnu Goru i Hrvatsku, ukoliko izvršenje poslova i zadataka to zahtijeva.

Opis poslova i radnih zadataka:

Sukladno naputcima koordinatora Projekta i u suradnji s članovima Projektnog tima, projektni službenik/ca će obavljati sljedeće poslove i zadatke:

 • planiranje, priprema i provedba aktivnosti unutar Projekta,
 • suradnja u pripremi izvješća, vezanih uz provedbu Projekta, kako je određeno Ugovorima,
 • priprema dokumenata (tiskanih i elektroničkih), vezanih za provedbu aktivnosti, razvrstavanje i popunjavanje, te
 • ostali zadaci koji mogu nastati tijekom provedbe Projekta.

Potrebne kvalifikacije:

 • visoka stručna sprema (VII stepen) - završen fakultet društvenih ili tehničkih nauka;
 • minimalno pet (5) godina radnog iskustva u provedbi projekata i/ili programa, financiranih sredstvima EU;
 • odlično poznavanje engleskog jezika, u pisanom i govornom obliku, kao i jezika u uporabi u BiH;
 • poznavanje rada na računaru (uporaba MS Office paketa);
 • važeća vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom B kategorije. 

Prilikom procjene kvalifikacija i potrebnog iskustva kandidata za obavljanje navedenih poslova, uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:

 • rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,
 • sklonost ka timskom radu,
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti (iskustvo u upravljanju projektima). 

Potrebna dokumentacija:

Uz dostavljanje pisma motivacije, kandidati su obvezni dostaviti i:

 • Životopis na engleskom jeziku i na jednom od službenih jezika u BiH;
 • Diplomu o stečenom VII stupnju stručne spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH, ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);
 • Potvrdu, uvjerenje ili drugi dokaz o iskustvu u rada na projektima EU;
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru (MS Office paketa);
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika u govoru i pismu i to: uvjerenje/certifikat o poznavanju, ili znanju egleskog jezika - nivo B1 (ili više), jezičke kompetencije prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, izdano od škole ili druge institutcije koja se bavi edukacijom stranih jezika, bez obzira da li se nalazi u BiH ili izvan nje, ili uvjerenje fakulteta o provjeri znanja engleskog jezika, položenom ispitu engleskog jezika tijekom školovanja, kao i druga isprava fakulteta (ovjerena kopija upisnice – indexa) koja potvrđuje poznavanje ili znanje engleskog jezika, odnosno položene ispite engleskog jezika, ili diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za znanje engleskog jezika (npr. profesor engleskog jezika, prevoditelj i sl.), ili diploma završenog fakulteta ili stečenog naučnog zvanja u BiH, ili u inozemstvu, na temelju koje se može nedvosmisleno utvrditi da je isto školovanje u cjelini ili u pretežitom dijelu završeno na stranom jeziku.

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor obavit će se intervju, a o mjestu i vremenu održavanja istog će biti blagovremeno obaviješteni. Ukoliko se kandidat ne odazove na zakazani intervju, o kojem je uredno obaviješten, smatrat će se da je odustao od prijave na Javni poziv.

Način dostavljanja prijava:

Prijave se dostavljaju najkasnije do 26.09.2017. godine, putem pošte ili osobno, na adresu:

Ministarstvo gospodarstva HNŽ/K, Husnije Repca bb, 88104 Mostar, s naznakom “Javni poziv za angažiranje fizičke osobe u Ministarstvu gospodarstva HNŽ/K na poziciju projektnog službenika/ce – za projekt BACAR”.

Uz prijavu je obvezno dostaviti i kontakt adresu, e-mail adresu i broj mobitela/telefona.
Nepotpune i neblegovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje.


 
Posljednje vijesti

.
.
31.10.2017.
Potpisan prvi Ugovor o kocesiji za zemljište i izgradnju fotonaponske elektrane
.
.
27.10.2017.
Potpisan Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine krečnjaka
.
. 07.09.2017.
Prvi sastanak predstavnika partnera u projektu BACAR
.
. 04.07.2017.
Potpisan Ugovor o koncesiji za zemljište za izgradnju vjetroelektrane Pločno
.
.
23.05.2017.
Potpisan Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine gabra
 
 
         
  Naslovna
Javni konkursi
Pitanja i odgovori
Arhiva vijesti
Kontakt

Linkovi
Ministarstvo
Djelokrug i osnovni dokumenti
Šema organizacije
Ministar
Savjetnik ministra
Sektori u ministarstvu
Kabinet ministarstva
Sektor za razvoj kantona
Sektor industrije, energetike i rudarstva
Sektor poduzetništva i obrta
Inspektorat
Zakonska regulativa
Zakoni
Dokumenti
Pravilnici
Ostala preuzimanja

         
.
Ministarstvo privrede/gospodarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona
Copyright 2014 | Sva prava pridržana