body { margin:0px; } Ministarstvo privrede HNK WOWSlider generated by WOWSlider.com

SEKTOR PODUZETNIŠTVA I OBRTA - OPIS POSLOVA

Sektor poduzetništva i obrta je temeljna organizacijska jedinica Ministarstva koja obavlja upravne, normativne, stručne i administrativne poslove vezane za obrt i poduzetništvo  i to:
izrada nacrta prijedloga zakonskih i drugih propisa iz djelokruga rada Sektora; prati i sagledava stanje u oblasti poduzetništva i obrta; razrađuje i predlaže mjere za njihov razvoj; predlaže poticanje mjera za ravnomjerniji  prostorni raspored malih preduzeća skladno s usvojenom politikom regionalnog razvoja; učestvuje u poslovima restrukturiranja gospodarstva  sa ostalim nadležnim tijelima; potiče organizirani nastup malih preduzeća i radnji i pruža im pomoć u poslovnim odnosima s velikim preduzećima; prati i obrađuje bitne poslovne podatke  o malim preduzećima i radnjama u Kantonu, te trendove razvoja poduzetništva u Federaciji, Bosni i Hercegovini i šire; predlaže i razrađuje programe pomoći i njihove nosioce realizacije za mala preduzeća i radnje za rješavanje ekonomskih, organizacijskih i tehnoloških problema; predlaže izvore i načine finansiranja različitih programa namijenjenih za rješavanje problema kreditiranja malih preduzeća i radnji, učestvuje u provođenju politike finansiranja razvoja poduzetništva od strane međunarodnih, finansijskih i drugih institucija; prati oblast stručnog obrazovanja poduzetnika i predlaže odgovarajuće mjere za unapređenje sistema dopunskog obrazovanja vlasnika obrta i malih preduzeća, te obavlja i druge poslove iz djelokruga skladno zakonu i drugim propisima i predlaže mjere za razvoj obrta; radi na poboljšanju međusobne saradnje obrtnika;  izrađuje poticajne mjere bržeg razvoja obrta, izrađuje izvještaje o stanju u oblasti obrta; predlaže izvore i načine finansiranja različitih programa namijenjenih za rješavanje problema kreditiranja obrtnika;  učestvuje u radu stručnih seminara i savjetovanja; daje stručna objašnjenja u vezi izvršavanja zakona i drugih propisa iz oblasti obrta; rješava žalbe u drugostepenskom postupku; te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

  
Posljednje vijesti

.
.
15.11.2023.
3. poziv u okviru projekta Challenge to change 3.0 za inovativne privredne subjekte
.
.
06.11.2023.
Obavještenje - Obrasci Izvještaja o utrošku sredstava po Javnom pozivu 2023. godine
.
.
27.09.2023.
UNDP: GED - Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim preduzećima (MSP) u BiH
.
.
18.08.2023.
Održana panel diskusija: Kako uspostaviti uspješnu i dugoročnu poslovnu saradnju s dijasporom?
.
.
17.08.2023.
Obavještenje za korisnike poticajnih sredstava Ministarstva privrede HNK - Revidirani zahtjevi
.
 
 
         
  Naslovna
Javni konkursi
Pitanja i odgovori
Arhiva vijesti
Kontakt

Linkovi
Ministarstvo
Djelokrug i osnovni dokumenti
Šema organizacije
Ministar
Savjetnik ministra
Sektori u ministarstvu
Kabinet ministarstva
Sektor za razvoj male privrede
Sektor industrije, energetike i rudarstva
Sektor poduzetništva i obrta
Inspektorat
Zakonska regulativa
Zakoni
Dokumenti
Pravilnici
Ostala preuzimanja

         
.
Ministarstvo privrede/gospodarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona
Copyright 2014 | Sva prava pridržana