body { margin:0px; } Ministarstvo privrede HNK WOWSlider generated by WOWSlider.com

SEKTOR PODUZETNIŠTVA I OBRTA - POMOĆNIK MINISTRA

Pomoćnik ministra za poduzetništvo i obrt - neposredno rukovodi Sektorom i u tom pogledu organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora, raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im uputstva o načinu vršenja poslova, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora, redovno upoznaje rukovodioca organa državne službe o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti organizacionih jedinica, predlaže poduzimanje potrebnih mjera, vrši najsloženije poslove iz nadležnosti organizacijske jedinice, izvršava poslove po nalogu rukovodioca organa državne službe i odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem rukovodioca organa državne službe.

Pomoćnik ministra za poduzetništvo i obrt:

Ime i prezime: Marin Ćorić
Datum i mjesto rođenja: 04.01.1965. godine u Mostaru
Srednja škola: Srednja ekonomska škola u Mostaru
Diploma: Sveučilište "Hercegovina", Mostar, prvostupnik poslovne ekonomije
Univerzitet modernih znanosti - "CKM", Mostar, magistar poslovne ekonomije
Radna mjesta:
1986.-1992.- Referent za špediterske poslove, VELMOS d.d. Mostar
1992.-1995.- Referent za financije i materijalno tehničke polsove u Ministarstvu rada socijalne skrbi i obitelji HZ HB
1995.-1996.- Referent u Ministarstvu trgovine, turizma i poduzetništva HR HB
1997.-1997.- Referent u Ministarstvu trgovine, turizma i poduzetništva HNK/Ž
1997.-2011.- Direktor poduzeća MAM d.o.o. Mostar
2012.-2018.- Stručni suradnik za financije u J.P. ''Šume Hercegovačkoneretvanske'' d.o.o. Mostar
od 07.11.2018. godine Pomoćnik ministra za poduzetništvo i obrt u Ministarstvu privrede/gospodarstva HNK/Ž
Bračni status: Oženjen, otac dvoje djece
E-mail: marincoric@privredahnk.gov.ba

 
Posljednje vijesti

.
.
15.08.2019.
POTPISANI UGOVORI I DONIJETE ODLUKE O DODJELI KONCESIJA
.
.
09.05.2019.
Obavijest u vezi sa Javnim pozivom 2019. godine
.
.
30.04.2019.
Javni poziv "Subvenicje privatnim preduzećima i poduzetnicima"
.
.
18.04.2019.
Učešće projekta BACAR na Mostarskom sajmu i priznanje za najuspješniji nastup
.
.
09.04.2019.
PROJEKT BACAR NA MOSTARSKOM SAJMU, 09-13.04.2019
 
 
         
  Naslovna
Javni konkursi
Pitanja i odgovori
Arhiva vijesti
Kontakt

Linkovi
Ministarstvo
Djelokrug i osnovni dokumenti
Šema organizacije
Ministar
Savjetnik ministra
Sektori u ministarstvu
Kabinet ministarstva
Sektor za razvoj kantona
Sektor industrije, energetike i rudarstva
Sektor poduzetništva i obrta
Inspektorat
Zakonska regulativa
Zakoni
Dokumenti
Pravilnici
Ostala preuzimanja

         
.
Ministarstvo privrede/gospodarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona
Copyright 2014 | Sva prava pridržana