Poziv za učešće u javnim konsultacijama na Nacrt Strateške platforme