OBAVIJEST

Povodom incidenta koji se dogodio dana 06.04.2024. godine na lokalitetu Bijela kod Mostara, na kamenolomu "Bijela", obavještavamo Vas da Ministarstvo privrede HNK, putem nadležne kantonalne rudarske inspekcije, vrši ispitivanje okolnosti koje su dovele do nesreće.

Informisani smo da i nadležne kantonalne inspekcije za okoliš i vodoprivredu utvrđuju činjenično stanje, svaka u okviru svoje nadležnosti.

Nakon što se utvrde sve okolnosti, ministarstvo će pravovremeno obavijestiti javnost o navedenom, te preduzeti sve zakonom propisane radnje i mjere.

Rudarski inspektor je u stalnom kontaktu sa Tužilaštvom i MUP-om HNK i kontinuirano se radi na rasvjetljavanju svih činjenica koje su dovele do ovog incidenta.

OBAVJEŠTENJE-OBRASCI IZVJEŠTAJA O UTROŠKU SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU 2023. GODINE

Ministarstvo privrede HNK (u daljem tekstu: Ministarstvo) je zaključilo Ugovore o implementaciji poticajnih sredstava za 2023. godinu, sa korisnicima sredstava, na osnovu kojih su novčana sredstva uplaćena na njihove račune, dana, 09.10.2023.godine.
Shodno tome, korisnici koji budu u cijelosti implementirali vlastiti projekt, mogu odmah dostaviti Ministarstvu obrazac ''Izvještaja o implementaciji dodijeljenih sredstava'', s valjanom dokumentacijom, kojom će opravdati namjenski utrošak sredstava, u skladu sa odredbama zaključenih Ugovora.

Obrasci ''Izvještaja o implementaciji dodijeljenih sredstava'' mogu se preuzeti u nastavku:


Unutar dokumenta Izvještaja, za svaki LOT, nalazi se i primjer popunjenog obrazca, koji korisnicima može poslužiti kao uputstvo i olakšica za popunjavenje.
Obrazac Izvještaja se popunjava isključivo elektronski i dostavlja Ministarstvu lično, ili putem pošte.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća, korisnici telefonski mogu kontaktirati Inspektorat Ministarstva, na broj: 036/551-069.

Napomena: krajnji rok za dostavu implementaciju projekta korisnika je 09.04.2024. godine, a za dostavu popunjenih obrazaca Izvještaja je 09.05.2024. godine.

UNDP: GED - JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U BiH

Obavještavamo sva mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini da je UNDP kroz projekt Zeleni ekonomski razvoj (GED) objavio Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim preduzećima (MSP) u Bosni i Hercegovini za provedbu mjera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Javni poziv je otvoren do 23.10.2023. godine, a sve informacije o Javnom pozivu su dostupne na sljedećem linku: https://bit.ly/3rq1Ssz

ODRŽANA PANEL DISKUSIJA: KAKO USPOSTAVITI USPJEŠNU I DUGOROČNU POSLOVNU SARADNJU S DIJASPOROM?

U Konjicu je 16.08.2023.g. (srijeda) održan Poslovni forum konjičke dijaspore koji je u okviru projekta DIASPORA INVEST organizovao Grad Konjic uz podršku USAID-a.

Ovom događaju, koji se održava pod sloganom “Dobrodošli u zavičaj, mjesto vaših poslovnih prilika” koji je okupio veliki broj Konjičana koji žive i rade izvan Bosne i Hercegovine, prisustvovali su premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, ministar razvoja, poduzetništva i obrta FBiH Vojin Mijatović, ministar raseljenih osoba i izbjeglica FBiH Nerin Dizdar, i pomoćnik ministra za razvoj male privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona Veldan Bratić.
Stavljajući u fokus dijasporu kao pokretača lokalnog razvoja, kroz panel diskusiju predstavljeni su primjeri uspješne prakse i mehanizmi podrške.

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE POTICAJNIH SREDSTAVA MINISTARSTVA PRIVREDE ZA 2023. GODINU

Vlada HNK je na svojoj 172. sjednici, održanoj dana 27.07.2023. godine, donijela Odluku broj
01-1-02-1993/23. o davanju ovlaštenja ministru privrede, da na osnovu provedenog postupka dodjele poticajnih sredstava sa pozicije Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po Odluci Vlade) utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu, donese konačnu Odluku o odabiru korisnika poticajnih sredstava za 2023. godinu.

Uzimajući u obzir činjenicu, da je zbog ograničenosti sredstava, pojedinim korisnicima dodijeljen manji iznos od navedenog u prijavi na Javni poziv - Zahtjevu za uključivanje u Program, neophodno je precizirati, koji dio projekta će biti realizovan dodijeljenim sredstvima, odnosno, tačno utvrditi njihovu namjenu.

Stoga, potrebno je da odabrani korisnici poticajnih sredstava Ministarstva privrede za 2023. godinu, kojima je dodijeljen manji iznos, od onog kojeg su naveli u prijavi na Javni poziv, a kojima je pristigla pismena obavijest od Ministarstva privrede, dostave svoje REVIDIRANE ZAHTJEVE, na obrascima koje mogu preuzeti ovdje:

LOT 1 - Revidirani zahtjev 2023
LOT 2 - Revidirani zahtjev 2023
LOT 3 - Revidirani zahtjev 2023

Napomena:

Korisnik koji ulaže i vlastita sredstva u implementaciju projekta (opcija sufinansiranja), u dostavljenom obrascu Revidiranog zahtjeva za uključivanje u Program, morat će zadržati isti omjer (procenat) između sredstava, dodijeljenih od Ministarstva, i vlastitih sredstava, kao onaj kojeg je naveo u obrascu Zahtjeva za uključenje u Program, prilikom prijave na Javni poziv.
Obrazac mora biti elektronski popunjen, potpisan od strane zakonskog zastupnika korisnika i ovjeren pečatom firme/obrtnika, te poslan isključivo putem pošte, na adresu:

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
MINISTARSTVO PRIVREDE
Husnije Repca bb, 88000 Mostar


Sve dopunske informacije, vezane za popunjavanje obrasca Revidiranog zahtjeva i/ili implementaciju poticajnih sredstava Ministarstva privrede, mogu se dobiti svakim radnim danom, putem telefona Ministarstva, broj 036/551-069, u periodu od 12 do 13 sati.

OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA JAVNOG POZIVA – POPIS KORISNIKA POTICAJNIH SREDSTAVA MINISTARSTVA PRIVREDE ZA 2023. GODINU

Vlada HNK je na svojoj 172. sjednici, održanoj dana 27.07.2023. godine, donijela Odluku o davanju ovlaštenja ministru privrede, da na osnovu provodenog postupka dodjele poticajnih sredstava sa pozicije Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po Odluci Vlade) utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu, donese konačnu Odluku o odabiru korisnika poticajnih sredstava za 2023. godinu.
Naprijed navedenu Odluku možete preuzeti na linku ispod.

Odluku o odabiru korisnika poticajnih sredstava Ministarstva privrede s pozicije „Subvencije privatnim poduzecima i poduzetnicima (po Odluci Vlade) utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu, možete preuzeti na linku ispod.

Listu aplikanata koji nisu zadovoljili formalno – pravne uslove iz Javnog poziva za 2023. godinu možete preuzeti na linku ispod.


Napomena:
Podnosioci prijava koji nisu uvršteni u Odluku o odabiru korisnika poticajnih sredstava Ministarstva privrede s pozicije „Subvencije privatnim poduzecima i poduzetnicima (po Odluci Vlade) utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu, a koji su zadovoljili formalno pravne uslove nisu uvršteni u istu iz razloga nedostatka sredstava.

RADIONICA RADNE SKUPINE - PRIJEDLOG "STRATEGIJE RAZVITKA MALOG GOSPODARSTVA/PRIVREDE HNŽ/K 2023-2027."

Radne skupine za izradu Strategije razvitka malog gospodarstva u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, za razdoblje 2023.-2027. godine. Nakon pozdravnog govora predsjednika Radne skupine, pomoćnika ministra gospodarstva gospodina Marina Ćorića, konsultantski tim, na čelu sa prof.dr. Katerina Malić Bandur i Svjetlanom Stanić Koštroman, je predstavio prijedlog dokumenta Strategije, sa posebnim osvrtom na strateške projekate, mjere i aktivnosti, te indikativni financijski okvir prijedloga Strategije. Nakon predstavljanja prijedloga dokumenta članovi Radne skupine su pristupili raspravi, te iznijeli svoje mišljenje u vezi istog. Također, definiran je rok od 30 dana, za dostavu

JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA MINISTARSTVA PRIVREDE ZA 2023. GODINU

Na osnovu člana 3. stav (1) Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona 2021.-2024. godine („Službene novine HNK“, broj: 7/21 i 8/22) i tačke I stav (3) Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva privrede s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)'', utvrđene Budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2023. godinu, broj: 01-1-02-1350/23, od 10.05.2023. godine, a u vezi Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/12 i 39/20) i Uredbe o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti - de minimis pomoć („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/18), Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir korisnika sredstava Ministarstva privrede s pozicije
„Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)''
Utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti na linku ispod.

DOKUMENTACIJA ZA LOT 1:

DOKUMENTACIJA ZA LOT 2:

DOKUMENTACIJA ZA LOT 3:

Napomena:
Rok za prijavu je 15 (petnaest) dana (računajući od dana objave u „Službenim novinama HNK“, broj: 6/23, od 06.06.2023. godine), a to je zaključno sa 21.06.2023. godine.

ŠIBONJIĆ I LAKETIĆ RAZGOVARALI O SARADNJI I ZAJEDNIČKIM PROJEKTIMA

Ministar privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona Željko Laketić, danas je u svom kabinetu primio ministra privrede Zeničko-dobojskog kantona, gospodina Samira Šibonjića.
Naglašena je potreba poboljšanja saradnje na privrednom polju. Dogovoreno je da će se obostrano preduzeti aktivnosti na stvaranju preduslova za međusobno povezivanje privrednih subjekata koji iskažu interes za investiranje i poslovanje na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i Zeničko-dobojksog kantona.

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNIM KONSULTACIJAMA NA NACRT STRATEŠKE PLATFORME 2023-2027.

NACRT STRATEŠKE PLATFORME STRATEGIJA RAZVITKA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA ZA PERIOD 2023.-2027. GODINA

Strategija razvitka malog i srednjeg poduzetništva u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu je integrisani, multisektorski strateški dokument Hercegovačko-neretvanske županije/kantona koji definira politike razvoja sektora malog i srednjeg poduzetništva, strateške ciljeve i prioritete koji predstavljaju putokaz za sveukupni društveni razvoj. Strategija razvitka malog i srednjeg poduzetništva u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu za razdoblje 2023 -2027. godina je, definisana prije svega, u skladu sa razvojnim pravcima definiranim u Strategiji razvoja HNŽ/K za razdoblje 2021-2027., kao i drugim relevantnim strateškim dokumentima HNŽ/K, BiH i Federacije BiH, dokumentima relevantnim za proces europskih integracija i drugim međunarodno preuzetim obavezama Bosne i Hercegovine, uključujući i Agendu 2030 koju je donijela Generalna skupština UN-a.

Ovaj dokument naslanja se na prethodno izrađenu i implementiranu Strategiju razvoja malog i srednjeg poduzetništva HNŽ/K za razdoblje 2012.-2020. godina iz koje su proizilazili četverogodišnji programi rada usmjereni ka operacionalizaciji aktivnosti fokusiranih ka razvoju resorne oblasti. Uvažavajući iskustva Ministarstva gospodarstva HNŽ/K u pripremi i implementaciji ovog sektorskog strateškog dokumenta kao izuzetno značajne planske osnove za usmjeravanje razvoja resorne oblasti, ukazana je potreba za izradom nove sektorske strategije – Strategije razvitka malog i srednjeg poduzetništva HNŽ/K za razdoblje 2023.-2027. godina. Do izrade ove sektorske strategije, Ministarstvo gospodarstva HNŽ/K izradilo je Program razvoja malog gospodarstva za razdoblje 2021.-2024. oslanjanjući se na integrisanu Strategiju razvitka HNŽ/K za razdoblje 2021.-2027. godina.

Nositelj izrade Strategije razvitka malog i srednjeg poduzetništva HNŽ/K za razdoblje 2023.-2027. Je Ministarstvo gospodarstva HNŽ/K ,dok je Radno tijelo – imenovano Rješenjem od strane ministra gospodarstva zaduženo, od strane Vlade HNŽ, da u saradnji sa angažiranim konsulantima izradi nacrt i prijedlog Strategije razvitka malog i srednjeg poduzetništva u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu za razdoblje 2023. – 2027. godine.

U dosadašnjem procesu izrade Strategije razvitka malog i srednjeg poduzetništva u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu finaliziran je Nacrt Strateške platforme, koja obuhvata socio-ekonomsku analizu, SWOT analizu, strateške fokuse, viziju i strateške ciljeve. Naredni korak u procesu izrade Strategije su javne konsultacije na Nacrt Strateške platforme, koji je dostupan je za Vaše komentare, sugestije i primjedbe.

Pozivamo Vas da Vaše prijedloge za izmjene i dopune Nacrta strateške platforme Strategije razvitka malog i srednjeg poduzetništva u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu za razdoblje 2023. – 2027. godina, dostavite putem Obrasca, koji je u prilogu ovog poziva, te da isti dostavite najkasnije do 04.05.2023. godine na email adresu: kabinetministra@privredahnk.gov.ba ili minprivrede@gmail.com

Za sva dodatna pitanja nas možete kontaktirati na tel: 036/551-069

Nacrt Strateške platforme Strategije razvoja malog i srednjeg poduzetništva HNK-Ž možete vidjeti na linku ispod.

Obrazac za dostavu prijedloga izmjena i dopuna Nacrta Strateske platforme možete preuzeti na linku ispod.