ČETVRTA KONFERENCIJA "NJEMAČKA INICIJATIVA ZA PRONALAŽENJE DOBAVLJAČA U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA" 19. JUNA

10.04.2018.

Konferencija ove sourcing-inicijative za Zapadni Balkan je projekat njemačkog Udruženja za upravljanje materijalima, nabavku i logistiku (BME), njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ), njemačkog Saveznog ministarstva za privredu i energiju (BMWi), te njemačkih vanjskotrgovinskih komora (AHK).
Cilj projekta je da se u okviru jednodnevnog događaja odabrane kompanije iz Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana sastanu sa njemačkim firmama koje su zainteresovane za uspostavljanje poslovnih kontakata sa proizvođačima iz ove regije, tj. njihovim novim potencijalnim dobavljačima roba i usluga iz tražženih djelatnosti poslovanja.
Zainteresovane njemačke firme dolaze pretežnno iz metaloprerađivačkog sektora, dobavljačkog sektora za autoindustriju, sektora prerade i proizvodnje materijala od plastike, kao i manji broj firmi iz elektro i elektronskog sektora.
Koncept projekta se bazira na B2B-matchmaking platformi:

 • sedamdesettri (73) profila zainteresovanih njemačkih kompanija sa opisima svojih djelatnosti i konkretnim proizvodnim zahtjevima koji su upućeni firmama u zemljama Zapadnog Balkana možete preuzeti ovdje. U profilima njemačkih kompanija se navodi šta sve firma, tj. proizvođač iz regiona treba da ima u svom proizvodnom portfoliju kako bi se kvalifikovao za potencijalnu saradnju.
 • svoju zainteresovanost za učešće u projektu ostvarujete kroz popunjavanje prijavnog formulara koji možete preuzeti ovdje. Rok za prijave je 12.4.2018. god.
 • dostavljene aplikacije se šalju njemačkim kompanijama na uvid, a koje kroz sistem ocjenjivanja biraju firme s kojima žele da održe sastanak na događaju u Frankfurtu ove godine.

Ukoliko ste se prepoznali kao potencijalni dobavljač nekih od 73 njemačke kompanije, pozivani ste da popunite prijavni formular i pošaljete ga na e-mail sanjin.purgic@ahk.ba.

Važne napomene:

 • prijavni formular se popunjava na engleskom jeziku. Molimo vas da popunite samo predviđena polja za odgovore u koloni B.
 • u prijavnom formularu je pored unosa podataka o Vašoj kompaniji potrebno naznačiti njemačke kompanije sa kojima biste voljeli voditi razgovore.
 • službeni jezik je engleski, tj. B2B sastanci će se odvijati na engleskom jeziku (opcionalno njemačkom jeziku).
 • broj mjesta na B2B događaju je ograničen, o konačnom odabiru za učešće na B2B susretu 19.6.2018. u Frankfurtu odlučuju njemačke kompanije.
 • kotizacija za učešće na ovom događaju se ne naplaćuje.  

Sve informacije su dostupne na internet-stranici pod slijedećim linkom http://bosnien.ahk.de/bs/projekti/njemacka-inicijativa-za-pronalazenje-dobavljaca-u-bih-i-zemljama-zapadnog-balkana/.
U slučaju pitanja Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini Vam rado stoji na raspolaganju.

ČETVRTA KONFERENCIJA "NJEMAČKA INICIJATIVA ZA PRONALAŽENJE DOBAVLJAČA U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA" 19. JUNA

10.04.2018.

Konferencija ove sourcing-inicijative za Zapadni Balkan je projekat njemačkog Udruženja za upravljanje materijalima, nabavku i logistiku (BME), njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ), njemačkog Saveznog ministarstva za privredu i energiju (BMWi), te njemačkih vanjskotrgovinskih komora (AHK).
Cilj projekta je da se u okviru jednodnevnog događaja odabrane kompanije iz Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana sastanu sa njemačkim firmama koje su zainteresovane za uspostavljanje poslovnih kontakata sa proizvođačima iz ove regije, tj. njihovim novim potencijalnim dobavljačima roba i usluga iz tražženih djelatnosti poslovanja.
Zainteresovane njemačke firme dolaze pretežnno iz metaloprerađivačkog sektora, dobavljačkog sektora za autoindustriju, sektora prerade i proizvodnje materijala od plastike, kao i manji broj firmi iz elektro i elektronskog sektora.
Koncept projekta se bazira na B2B-matchmaking platformi:

 • sedamdesettri (73) profila zainteresovanih njemačkih kompanija sa opisima svojih djelatnosti i konkretnim proizvodnim zahtjevima koji su upućeni firmama u zemljama Zapadnog Balkana možete preuzeti ovdje. U profilima njemačkih kompanija se navodi šta sve firma, tj. proizvođač iz regiona treba da ima u svom proizvodnom portfoliju kako bi se kvalifikovao za potencijalnu saradnju.
 • svoju zainteresovanost za učešće u projektu ostvarujete kroz popunjavanje prijavnog formulara koji možete preuzeti ovdje. Rok za prijave je 12.4.2018. god.
 • dostavljene aplikacije se šalju njemačkim kompanijama na uvid, a koje kroz sistem ocjenjivanja biraju firme s kojima žele da održe sastanak na događaju u Frankfurtu ove godine.

Ukoliko ste se prepoznali kao potencijalni dobavljač nekih od 73 njemačke kompanije, pozivani ste da popunite prijavni formular i pošaljete ga na e-mail sanjin.purgic@ahk.ba.

Važne napomene:

 • prijavni formular se popunjava na engleskom jeziku. Molimo vas da popunite samo predviđena polja za odgovore u koloni B.
 • u prijavnom formularu je pored unosa podataka o Vašoj kompaniji potrebno naznačiti njemačke kompanije sa kojima biste voljeli voditi razgovore.
 • službeni jezik je engleski, tj. B2B sastanci će se odvijati na engleskom jeziku (opcionalno njemačkom jeziku).
 • broj mjesta na B2B događaju je ograničen, o konačnom odabiru za učešće na B2B susretu 19.6.2018. u Frankfurtu odlučuju njemačke kompanije.
 • kotizacija za učešće na ovom događaju se ne naplaćuje.  

Sve informacije su dostupne na internet-stranici pod slijedećim linkom http://bosnien.ahk.de/bs/projekti/njemacka-inicijativa-za-pronalazenje-dobavljaca-u-bih-i-zemljama-zapadnog-balkana/.
U slučaju pitanja Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini Vam rado stoji na raspolaganju.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž