Kontakt

Inspektorat
Broj telefona (fax-a): +387(0)36/551-069
E-mail adresa: inspekcija@privredahnk.gov.ba

Dragan Obradović, glavni kantonalni inspektor
E-mail adresa: draganobradovic@privredahnk.gov.ba

Željko Rangelov, kantonalni rudarsko-geološki inspektor
E-mail adresa: zeljkorangelov@privredahnk.gov.ba

Miron Torlo, kantonalni elektroenergetski inspektor
E-mail adresa: mirontorlo@privredahnk.gov.ba

Ivan Mikulić, kantonalni elektroenergetski inspektor
E-mail adresa: ivanmikulic@privredahnk.gov.ba

Sanja Šukić, kantonalni inspektor za obrt
E-mail adresa: sanjasukic@privredahnk.gov.ba

Kontakt

Inspektorat
Broj telefona (fax-a): +387(0)36/551-069
E-mail adresa: inspekcija@privredahnk.gov.ba

Dragan Obradović, glavni kantonalni inspektor
E-mail adresa: draganobradovic@privredahnk.gov.ba

Željko Rangelov, kantonalni rudarsko-geološki inspektor
E-mail adresa: zeljkorangelov@privredahnk.gov.ba

Miron Torlo, kantonalni elektroenergetski inspektor
E-mail adresa: mirontorlo@privredahnk.gov.ba

Ivan Mikulić, kantonalni elektroenergetski inspektor
E-mail adresa: ivanmikulic@privredahnk.gov.ba

Sanja Šukić, kantonalni inspektor za obrt
E-mail adresa: sanjasukic@privredahnk.gov.ba

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž