Kontakt

Kabinet ministarstva
Broj telefona (fax-a): +387(0)36/551-069
E-mail adresa: minprivrede@gmail.com

Adila Buljko, sekretar ministarstva
E-mail adresa: adilabuljko@privredahnk.gov.ba

Maja Nazdrajić, viši referent - sekretarica ministra
E-mail adresa: majanazdrajic@privredahnk.gov.ba

Odjel za pravne poslove
Selma Salčin, šef odjela za pravne poslove
E-mail adresa: selmasalcin@privredahnk.gov.ba

Amra Rahimić, stručni savjetnik za upravno rješavanje, normativne poslove i upravno-nadzorne poslove
E-mail adresa: amrarahimic@privredahnk.gov.ba

Maja Kusturica, stručni savjetnik za upravno rješavanje, normativne poslove i upravno-nadzorne poslove
E-mail adresa: majakusturica@privredahnk.gov.ba

Dominika Cvitković, stručni savjetnik za upravno rješavanje, normativne poslove i upravno-nadzorne poslove
E-mail adresa: dominikacvitkov@privredahnk.gov.ba

Senka Šabović, stručni saradnik za radne odnose
E-mail adresa: senkakukuruzovic@privredahnk.gov.ba

Odjel za ekonomsko-finansijske, opšte i zajedničke poslove
Dragan Kazazić - šef odjela za ekonomsko-finansijske, opće i zajedničke poslove
E-mail adresa: dragankazazic@privredahnk.gov.ba

Vanja Dragić, stručni savjetnik za informatiku i javne nabavke
E-mail adresa: vanjadragic@privredahnk.gov.ba

Emina Habibija, stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove
E-mail adresa: eminahabibija@privredahnk.gov.ba

Kontakt

Kabinet ministarstva
Broj telefona (fax-a): +387(0)36/551-069
E-mail adresa: minprivrede@gmail.com

Adila Buljko, sekretar ministarstva
E-mail adresa: adilabuljko@privredahnk.gov.ba

Maja Nazdrajić, viši referent - sekretarica ministra
E-mail adresa: majanazdrajic@privredahnk.gov.ba

Odjel za pravne poslove
Selma Salčin, šef odjela za pravne poslove
E-mail adresa: selmasalcin@privredahnk.gov.ba

Amra Rahimić, stručni savjetnik za upravno rješavanje, normativne poslove i upravno-nadzorne poslove
E-mail adresa: amrarahimic@privredahnk.gov.ba

Maja Kusturica, stručni savjetnik za upravno rješavanje, normativne poslove i upravno-nadzorne poslove
E-mail adresa: majakusturica@privredahnk.gov.ba

Dominika Cvitković, stručni savjetnik za upravno rješavanje, normativne poslove i upravno-nadzorne poslove
E-mail adresa: dominikacvitkov@privredahnk.gov.ba

Senka Šabović, stručni saradnik za radne odnose
E-mail adresa: senkakukuruzovic@privredahnk.gov.ba

Odjel za ekonomsko-finansijske, opšte i zajedničke poslove
Dragan Kazazić - šef odjela za ekonomsko-finansijske, opće i zajedničke poslove
E-mail adresa: dragankazazic@privredahnk.gov.ba

Vanja Dragić, stručni savjetnik za informatiku i javne nabavke
E-mail adresa: vanjadragic@privredahnk.gov.ba

Emina Habibija, stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove
E-mail adresa: eminahabibija@privredahnk.gov.ba

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž