Pomoćnik ministra

Pomoćnik ministra za industriju, energetiku i rudarstvo - neposredno rukovodi Sektorom i u tom pogledu organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora, raspoređuje poslove na službenike i pripravnike i daje im uputstva o načinu vršenja poslova, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora, redovno upoznaje rukovodioca organa državne službe o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti organizacijske jedinice, predlaže poduzimanje potrebnih mjera, vrši najsloženije poslove iz nadležnosti organizacijske jedinice, izvršava poslove po nalogu rukovodioca organa državne službe i odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem rukovodioca organa državne službe.

Pomoćnik ministra za industriju, energetiku i rudarstvo:

Ime i prezime: Senita Babović
Datum i mjesto rođenja: 03.12.1969. godine u Mostaru
Srednja škola: Elektro-mašinski školski centar Mostar, zvanje mašinski tehničar vazduhoplovnog smjera
Diploma: Mašinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, zvanje dipl.ing.mašinstva
Radna mjesta:
1996.-1999.- „Autoprevoz-bus“ d.d. Mostar – analitičar, referent
2000.-2008.- „Autoprevoz-bus“ d.d. Mostar – rukovodilac Sektora
2009.-2010.- Ministarstvo privrede HNK – stručni saradnik za analitiku poduzetništva i obrta
od 01.07.2010.- Ministarstvo privrede HNK - Pomoćnik ministra za poduzetništvo i obrt
od 2012.-Ministarstvo privrede HNK-Pomoćnik ministra u Sektoru industrije, energetike i razvoja
Bračni status: Udata, majka dvoje djece
E-mail: senitababovic@privredahnk.gov.ba

Pomoćnik ministra

Pomoćnik ministra za industriju, energetiku i rudarstvo - neposredno rukovodi Sektorom i u tom pogledu organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora, raspoređuje poslove na službenike i pripravnike i daje im uputstva o načinu vršenja poslova, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora, redovno upoznaje rukovodioca organa državne službe o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti organizacijske jedinice, predlaže poduzimanje potrebnih mjera, vrši najsloženije poslove iz nadležnosti organizacijske jedinice, izvršava poslove po nalogu rukovodioca organa državne službe i odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem rukovodioca organa državne službe.

Pomoćnik ministra za industriju, energetiku i rudarstvo:

Ime i prezime: Senita Babović
Datum i mjesto rođenja: 03.12.1969. godine u Mostaru
Srednja škola: Elektro-mašinski školski centar Mostar, zvanje mašinski tehničar vazduhoplovnog smjera
Diploma: Mašinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, zvanje dipl.ing.mašinstva
Radna mjesta:
1996.-1999.- „Autoprevoz-bus“ d.d. Mostar – analitičar, referent
2000.-2008.- „Autoprevoz-bus“ d.d. Mostar – rukovodilac Sektora
2009.-2010.- Ministarstvo privrede HNK – stručni saradnik za analitiku poduzetništva i obrta
od 01.07.2010.- Ministarstvo privrede HNK - Pomoćnik ministra za poduzetništvo i obrt
od 2012.-Ministarstvo privrede HNK-Pomoćnik ministra u Sektoru industrije, energetike i razvoja
Bračni status: Udata, majka dvoje djece
E-mail: senitababovic@privredahnk.gov.ba

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž