Opis poslova sektora

Sektor poduzetništva i obrta je temeljna organizacijska jedinica Ministarstva koja obavlja upravne, normativne, stručne i administrativne poslove vezane za obrt i poduzetništvo i to:

 • izrada nacrta prijedloga zakonskih i drugih propisa iz djelokruga rada Sektora;
 • prati i sagledava stanje u oblasti poduzetništva i obrta;
 • razrađuje i predlaže mjere za njihov razvoj;
 • predlaže poticanje mjera za ravnomjerniji prostorni raspored malih preduzeća skladno s usvojenom politikom regionalnog razvoja;
 • učestvuje u poslovima restrukturiranja gospodarstva sa ostalim nadležnim tijelima;
 • potiče organizirani nastup malih preduzeća i radnji i pruža im pomoć u poslovnim odnosima s velikim preduzećima; prati i obrađuje bitne poslovne podatke o malim preduzećima i radnjama u Kantonu, te trendove razvoja poduzetništva u Federaciji, Bosni i Hercegovini i šire;
 • predlaže i razrađuje programe pomoći i njihove nosioce realizacije za mala preduzeća i radnje za rješavanje ekonomskih, organizacijskih i tehnoloških problema;
 • predlaže izvore i načine finansiranja različitih programa namijenjenih za rješavanje problema kreditiranja malih preduzeća i radnji, učestvuje u provođenju politike finansiranja razvoja poduzetništva od strane međunarodnih, finansijskih i drugih institucija; prati oblast stručnog obrazovanja poduzetnika i predlaže odgovarajuće mjere za unapređenje sistema dopunskog obrazovanja vlasnika obrta i malih preduzeća, te obavlja i druge poslove iz djelokruga skladno zakonu i drugim propisima i predlaže mjere za razvoj obrta; radi na poboljšanju međusobne saradnje obrtnika;
 • izrađuje poticajne mjere bržeg razvoja obrta, izrađuje izvještaje o stanju u oblasti obrta;
 • predlaže izvore i načine finansiranja različitih programa namijenjenih za rješavanje problema kreditiranja obrtnika;
 • učestvuje u radu stručnih seminara i savjetovanja;
 • daje stručna objašnjenja u vezi izvršavanja zakona i drugih propisa iz oblasti obrta;
 • rješava žalbe u drugostepenskom postupku;
 • te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Opis poslova sektora

Sektor poduzetništva i obrta je temeljna organizacijska jedinica Ministarstva koja obavlja upravne, normativne, stručne i administrativne poslove vezane za obrt i poduzetništvo i to:

 • izrada nacrta prijedloga zakonskih i drugih propisa iz djelokruga rada Sektora;
 • prati i sagledava stanje u oblasti poduzetništva i obrta;
 • razrađuje i predlaže mjere za njihov razvoj;
 • predlaže poticanje mjera za ravnomjerniji prostorni raspored malih preduzeća skladno s usvojenom politikom regionalnog razvoja;
 • učestvuje u poslovima restrukturiranja gospodarstva sa ostalim nadležnim tijelima;
 • potiče organizirani nastup malih preduzeća i radnji i pruža im pomoć u poslovnim odnosima s velikim preduzećima; prati i obrađuje bitne poslovne podatke o malim preduzećima i radnjama u Kantonu, te trendove razvoja poduzetništva u Federaciji, Bosni i Hercegovini i šire;
 • predlaže i razrađuje programe pomoći i njihove nosioce realizacije za mala preduzeća i radnje za rješavanje ekonomskih, organizacijskih i tehnoloških problema;
 • predlaže izvore i načine finansiranja različitih programa namijenjenih za rješavanje problema kreditiranja malih preduzeća i radnji, učestvuje u provođenju politike finansiranja razvoja poduzetništva od strane međunarodnih, finansijskih i drugih institucija; prati oblast stručnog obrazovanja poduzetnika i predlaže odgovarajuće mjere za unapređenje sistema dopunskog obrazovanja vlasnika obrta i malih preduzeća, te obavlja i druge poslove iz djelokruga skladno zakonu i drugim propisima i predlaže mjere za razvoj obrta; radi na poboljšanju međusobne saradnje obrtnika;
 • izrađuje poticajne mjere bržeg razvoja obrta, izrađuje izvještaje o stanju u oblasti obrta;
 • predlaže izvore i načine finansiranja različitih programa namijenjenih za rješavanje problema kreditiranja obrtnika;
 • učestvuje u radu stručnih seminara i savjetovanja;
 • daje stručna objašnjenja u vezi izvršavanja zakona i drugih propisa iz oblasti obrta;
 • rješava žalbe u drugostepenskom postupku;
 • te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom i drugim propisima.
INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž