Zakoni

Zakon o zaštiti okoline ("Sl. novine HNK", broj: 7/04)
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti (''Sl. glasnik BiH'', broj: 45/04)
Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (''Sl. glasnik BiH'', broj: 45/04)
Zakonu o standardizaciji BiH (''Sl. glasnik BiH'', broj: 19/01)
Zakon o zaštiti na radu (''Sl. list SRBiH'', broj: 22/90)
Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanju podataka o rezervama mineralnih sirovina, podzemnih voda i o bilansu tih rezervi (''Sl. list RBiH'', broj: 8/93, 13/94)

Zakoni

Zakon o zaštiti okoline ("Sl. novine HNK", broj: 7/04)
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti (''Sl. glasnik BiH'', broj: 45/04)
Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (''Sl. glasnik BiH'', broj: 45/04)
Zakonu o standardizaciji BiH (''Sl. glasnik BiH'', broj: 19/01)
Zakon o zaštiti na radu (''Sl. list SRBiH'', broj: 22/90)
Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanju podataka o rezervama mineralnih sirovina, podzemnih voda i o bilansu tih rezervi (''Sl. list RBiH'', broj: 8/93, 13/94)

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž