Kontakt

Sektor poduzetništva i obrta
Broj telefona (fax-a): +387(0)36/551-069
E-mail adresa: sektorpo@privredahnk.gov.ba

Marin Ćorić, pomoćnik ministra
E-mail adresa: marincoric@privredahnk.gov.ba

Sanela Feriz Tiro, stručni savjetnik za obrt
E-mail adresa: sanelatiro@privredahnk.gov.ba

Kontakt

Sektor poduzetništva i obrta
Broj telefona (fax-a): +387(0)36/551-069
E-mail adresa: sektorpo@privredahnk.gov.ba

Marin Ćorić, pomoćnik ministra
E-mail adresa: marincoric@privredahnk.gov.ba

Sanela Feriz Tiro, stručni savjetnik za obrt
E-mail adresa: sanelatiro@privredahnk.gov.ba

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž