Sekretar ministarstva

Sekretar ministarstva koordinira i usmjerava rad svih osnovnih organizacijskih jedinica u cilju realizacije poslova koji su utvrđeni u programu rada Ministarstva i osigurava izvršenje poslova po nalogu ministra, upoznaje ministra o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način pomaže ministru u rukovođenju Ministarstvom. Sekretar i rukovodi Kabinetom Ministarstva, te obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Kabineta ministarstva koji nisu u opisu poslova neposrednih izvršitelja u Kabinetu.
Navedene poslove sekretar organa državne službe ostvaruje u dogovoru sa pomoćnicima rukovoditelja organa državne službe koji rukovode temeljnim organizacijskim jedinicama u organu državne službe, a pomoćnici su dužni postupiti po utvrđenom dogovoru.

Sekretar ministarstva:

Ime i prezime: Adila Buljko
Datum i mjesto rođenja: 13.03.1969. godine u Mostaru
Srednja škola: Gimnazija ''Aleksa Šantić'' u Mostaru, 1987.
Diploma: Ekonomski fakultet Univerziteta ''Džemal Bijedić'' u Mostaru, zvanje diplomirani ekonomista, 1991.
Radna mjesta: Od 1998. godine radi u kantonalnim organima uprave
Bračni status: Udata, majka dvoje djece
E-mail: adilabuljko@privredahnk.gov.ba

Sekretar ministarstva

Sekretar ministarstva koordinira i usmjerava rad svih osnovnih organizacijskih jedinica u cilju realizacije poslova koji su utvrđeni u programu rada Ministarstva i osigurava izvršenje poslova po nalogu ministra, upoznaje ministra o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način pomaže ministru u rukovođenju Ministarstvom. Sekretar i rukovodi Kabinetom Ministarstva, te obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Kabineta ministarstva koji nisu u opisu poslova neposrednih izvršitelja u Kabinetu.
Navedene poslove sekretar organa državne službe ostvaruje u dogovoru sa pomoćnicima rukovoditelja organa državne službe koji rukovode temeljnim organizacijskim jedinicama u organu državne službe, a pomoćnici su dužni postupiti po utvrđenom dogovoru.

Sekretar ministarstva:

Ime i prezime: Adila Buljko
Datum i mjesto rođenja: 13.03.1969. godine u Mostaru
Srednja škola: Gimnazija ''Aleksa Šantić'' u Mostaru, 1987.
Diploma: Ekonomski fakultet Univerziteta ''Džemal Bijedić'' u Mostaru, zvanje diplomirani ekonomista, 1991.
Radna mjesta: Od 1998. godine radi u kantonalnim organima uprave
Bračni status: Udata, majka dvoje djece
E-mail: adilabuljko@privredahnk.gov.ba

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž