Djelokrug i osnovni dokumenti

Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 1. industriju i rudarstvo,
 2. geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina,
 3. korištenje prirodnih bogatstava
 4. aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata,
 5. organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti,
 6. raspodjelu i distribuciju energenata,
 7. utvrđivanje bilansa proizvodnje ugljena i drugih industrijskih mineralnih sirovina,
 8. ustupanje i pribavljanje materijalnih prava na tehnologiju i industrijsko vlasništvo,
 9. praćenje proizvodnje i poduzimanje odgovarajućih mjera za njeno ostvarivanje i unapređenje,
 10. organiziranje energetske djelatnosti,
 11. utvrđivanje i praćenje ostvarivanja energetske bilanse,
 12. raspodjela i distribucija energije,
 13. izgradnja, korištenje i održavanje energetskih objekata i postrojenja,
 14. izradu i predlaganje razvojnih programa i projekata od značaja za kanton,
 15. poticanje mjera korištenja novih tehnologija, materijala i standarda kvaliteta,
 16. upravljanje i usklađivanje sredstava za razvoj kantona,
 17. sistemsko poticanje poduzetništva ( obrtništvo i zadrugarstvo),
 18. stvaranje poduzetničke infrastrukture, poboljšanja asortimana i dizajna proizvoda
 19. politiku zaštite domaće proizvodnje,
 20. privrednu saradnju sa inostranstvom,
 21. poticanje izvoza i stranih ulaganja,
 22. davanje stručnih mišljenja, objašnjenja i naputaka
 23. sudjelovanje u utvrđivanju generalne strategije razvoja kantona, vezano za industriju, energetiku, rudarstvo i obrtništvo,
 24. izrada nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti,
 25. izrada stručnih analiza i izvještaja,
 26. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti,
 27. upravni nadzor u okviru svoje nadležnosti,
 28. rješavanje u upravnom postupku iz svoje nadležnosti, te drugi poslovi koji mu se zakonom stave u nadležnost

Djelokrug i osnovni dokumenti

Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 1. industriju i rudarstvo,
 2. geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina,
 3. korištenje prirodnih bogatstava
 4. aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata,
 5. organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti,
 6. raspodjelu i distribuciju energenata,
 7. utvrđivanje bilansa proizvodnje ugljena i drugih industrijskih mineralnih sirovina,
 8. ustupanje i pribavljanje materijalnih prava na tehnologiju i industrijsko vlasništvo,
 9. praćenje proizvodnje i poduzimanje odgovarajućih mjera za njeno ostvarivanje i unapređenje,
 10. organiziranje energetske djelatnosti,
 11. utvrđivanje i praćenje ostvarivanja energetske bilanse,
 12. raspodjela i distribucija energije,
 13. izgradnja, korištenje i održavanje energetskih objekata i postrojenja,
 14. izradu i predlaganje razvojnih programa i projekata od značaja za kanton,
 15. poticanje mjera korištenja novih tehnologija, materijala i standarda kvaliteta,
 16. upravljanje i usklađivanje sredstava za razvoj kantona,
 17. sistemsko poticanje poduzetništva ( obrtništvo i zadrugarstvo),
 18. stvaranje poduzetničke infrastrukture, poboljšanja asortimana i dizajna proizvoda
 19. politiku zaštite domaće proizvodnje,
 20. privrednu saradnju sa inostranstvom,
 21. poticanje izvoza i stranih ulaganja,
 22. davanje stručnih mišljenja, objašnjenja i naputaka
 23. sudjelovanje u utvrđivanju generalne strategije razvoja kantona, vezano za industriju, energetiku, rudarstvo i obrtništvo,
 24. izrada nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti,
 25. izrada stručnih analiza i izvještaja,
 26. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti,
 27. upravni nadzor u okviru svoje nadležnosti,
 28. rješavanje u upravnom postupku iz svoje nadležnosti, te drugi poslovi koji mu se zakonom stave u nadležnost
INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž