Sektor poduzetništva i obrta

Sektor poduzetništva i obrta je temeljna organizacijska jedinica Ministarstva koja obavlja upravne, normativne, stručne i administrativne poslove vezane za obrt i poduzetništvo  i to:

 1. izrada nacrta prijedloga zakonskih i drugih propisa iz djelokruga rada Sektora
 2. prati i sagledava stanje u oblasti poduzetništva i obrta
 3. razrađuje i predlaže mjere za njihov razvoj
 4. predlaže poticanje mjera za ravnomjerniji  prostorni raspored malih preduzeća skladno s usvojenom politikom regionalnog razvoja
 5. učestvuje u poslovima restrukturiranja gospodarstva  sa ostalim nadležnim tijelima
 6. potiče organizirani nastup malih preduzeća i radnji i pruža im pomoć u poslovnim odnosima s velikim preduzećima
 7. prati i obrađuje bitne poslovne podatke  o malim preduzećima i radnjama u Kantonu, te trendove razvoja poduzetništva u Federaciji, Bosni i Hercegovini i šire
 8. predlaže i razrađuje programe pomoći i njihove nosioce realizacije za mala preduzeća i radnje za rješavanje ekonomskih, organizacijskih i tehnoloških problema
 9. predlaže izvore i načine finansiranja različitih programa namijenjenih za rješavanje problema kreditiranja malih preduzeća i radnji, učestvuje u provođenju politike finansiranja razvoja poduzetništva od strane međunarodnih, finansijskih i drugih institucija
 10. prati oblast stručnog obrazovanja poduzetnika i predlaže odgovarajuće mjere za unapređenje sistema dopunskog obrazovanja vlasnika obrta i malih preduzeća, te obavlja i druge poslove iz djelokruga skladno zakonu i drugim propisima i predlaže mjere za razvoj obrta
 11. radi na poboljšanju međusobne saradnje obrtnika
 12. izrađuje poticajne mjere bržeg razvoja obrta, izrađuje izvještaje o stanju u oblasti obrta
 13. predlaže izvore i načine finansiranja različitih programa namijenjenih za rješavanje problema kreditiranja obrtnika
 14. učestvuje u radu stručnih seminara i savjetovanja
 15. daje stručna objašnjenja u vezi izvršavanja zakona i drugih propisa iz oblasti obrta
 16. rješava žalbe u drugostepenskom postupku
 17. te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom i drugim propisima

Sektor poduzetništva i obrta

Sektor poduzetništva i obrta je temeljna organizacijska jedinica Ministarstva koja obavlja upravne, normativne, stručne i administrativne poslove vezane za obrt i poduzetništvo  i to:

 1. izrada nacrta prijedloga zakonskih i drugih propisa iz djelokruga rada Sektora
 2. prati i sagledava stanje u oblasti poduzetništva i obrta
 3. razrađuje i predlaže mjere za njihov razvoj
 4. predlaže poticanje mjera za ravnomjerniji  prostorni raspored malih preduzeća skladno s usvojenom politikom regionalnog razvoja
 5. učestvuje u poslovima restrukturiranja gospodarstva  sa ostalim nadležnim tijelima
 6. potiče organizirani nastup malih preduzeća i radnji i pruža im pomoć u poslovnim odnosima s velikim preduzećima
 7. prati i obrađuje bitne poslovne podatke  o malim preduzećima i radnjama u Kantonu, te trendove razvoja poduzetništva u Federaciji, Bosni i Hercegovini i šire
 8. predlaže i razrađuje programe pomoći i njihove nosioce realizacije za mala preduzeća i radnje za rješavanje ekonomskih, organizacijskih i tehnoloških problema
 9. predlaže izvore i načine finansiranja različitih programa namijenjenih za rješavanje problema kreditiranja malih preduzeća i radnji, učestvuje u provođenju politike finansiranja razvoja poduzetništva od strane međunarodnih, finansijskih i drugih institucija
 10. prati oblast stručnog obrazovanja poduzetnika i predlaže odgovarajuće mjere za unapređenje sistema dopunskog obrazovanja vlasnika obrta i malih preduzeća, te obavlja i druge poslove iz djelokruga skladno zakonu i drugim propisima i predlaže mjere za razvoj obrta
 11. radi na poboljšanju međusobne saradnje obrtnika
 12. izrađuje poticajne mjere bržeg razvoja obrta, izrađuje izvještaje o stanju u oblasti obrta
 13. predlaže izvore i načine finansiranja različitih programa namijenjenih za rješavanje problema kreditiranja obrtnika
 14. učestvuje u radu stručnih seminara i savjetovanja
 15. daje stručna objašnjenja u vezi izvršavanja zakona i drugih propisa iz oblasti obrta
 16. rješava žalbe u drugostepenskom postupku
 17. te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom i drugim propisima
INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž