Glavni inspektor

Neposredno rukovodi Inspektoratom planira i neposredno na terenu organizuje vršenje neposrednog inspekcijskog nadzora i u vršenju tih poslova odlučuje o pitanjima za koja je zakonom ovlašten, ostvaruje saradnju s nadležnim gradskim i općinskim inspektorima koja se odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za obavljanje inspekcije i pruža im potrebnu stručnu pomoć.

Glavni kantonalni inspektor

Ime i prezime: Dragan Obradović
Datum i mjesto rođenja: 03.06.1962. godine u Čapljini
Diploma: Fakultet političkih nauka u Sarajevu, zvanje diplomirani politolog
Radna mjesta:

  • 1986.-1992. MUP
  • 1997.-2001. Federalno ministarstvo odbrane
  • 2002.-2004. Kantonalni vodoprivredni inspektor
  • 2004.-2007. Stručni savjetnik za analitiku poduzetništva i obrta u sektoru poduzetništva i obrta
  • 01.07.2008.-01.01.2009. Inspektor za obrt i v.d. glavnog inspektora


Bračni status: Oženjen, otac dvoje djece
E-mail: draganobradovic@privredahnk.gov.ba

Glavni inspektor

Neposredno rukovodi Inspektoratom planira i neposredno na terenu organizuje vršenje neposrednog inspekcijskog nadzora i u vršenju tih poslova odlučuje o pitanjima za koja je zakonom ovlašten, ostvaruje saradnju s nadležnim gradskim i općinskim inspektorima koja se odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za obavljanje inspekcije i pruža im potrebnu stručnu pomoć.

Glavni kantonalni inspektor

Ime i prezime: Dragan Obradović
Datum i mjesto rođenja: 03.06.1962. godine u Čapljini
Diploma: Fakultet političkih nauka u Sarajevu, zvanje diplomirani politolog
Radna mjesta:

  • 1986.-1992. MUP
  • 1997.-2001. Federalno ministarstvo odbrane
  • 2002.-2004. Kantonalni vodoprivredni inspektor
  • 2004.-2007. Stručni savjetnik za analitiku poduzetništva i obrta u sektoru poduzetništva i obrta
  • 01.07.2008.-01.01.2009. Inspektor za obrt i v.d. glavnog inspektora


Bračni status: Oženjen, otac dvoje djece
E-mail: draganobradovic@privredahnk.gov.ba

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž