Opis poslova sektora

Sektor za razvoj male privrede je temeljna organizacijska jedinica koja obavlja stručne, analitičke, operativne i druge poslove koji se odnose na izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata iz oblasti privrednog razvoja, standarda kvaliteta, ulaganja kapitala u okviru svoje nadležnosti i to vezane za strategiju razvoja kantona i upravljanje i koordiniranje sredstava za razvoj Kantona, a posebno; poslove istraživanja, predlaganje i praćenje mjera poticanja privrednog razvoja Kantona; praćenje primjene zakonskih propisa iz oblasti privrednog razvoja, saradnja u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa koji se odnose na ovu oblast, učestvuje u radu radnih grupa na kreiranju mjera privrednog razvoja, uspostavlja i razvija saradnju s Razvojnim agencijama, prezentira mogućnosti potencijalnim ulagačima u privredni razvoj Kantona, sarađuje u izradi baze podataka o stepenu privredne razvijenosti kantona,  predlaže razvojne programe i projekte i implementira projekte od značaja za Kanton, sarađuje sa  Federacijom BiH kao i jedinicama lokalne samouprave, obavlja i druge poslove od značaj za strategiju privrednog razvoja Kantona i vrši i druge poslove iz djelokruga  Sektora, koordiniranje u pripremi kantonalnih razvojnih strategija; koordiniranje u procesu identificiranja, formuliranja i utvrđivanja prioritetnih programa i projekata u Kantonu na temelju metodologije koju, uz saglasnost Vlade Federacije, utvrdi Federalno ministarstvo financija; dostavljanje prioritetnih programa i projekata DCU-u, u cilju pripreme federalnog Programa javnih investicija; praćenje i izvještavanje o implementaciji projekata na nivou Kantona i općina na osnovu metodologije koju, uz saglasnost Vlade Federacije, utvrdi Federalno ministarstvo finansija; saradnja s DCU, organizacionim jedinicama uspostavljenim  u Federalnim ministarstvima i jedinicama u općinama; svi naprijed navedeni poslovi u vezi s ulaganjima s aspekta koncesija i drugi poslovi od značaja za upravljanje i koordiniranje sredstava za razvoj u Federaciji.

Opis poslova sektora

Sektor za razvoj male privrede je temeljna organizacijska jedinica koja obavlja stručne, analitičke, operativne i druge poslove koji se odnose na izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata iz oblasti privrednog razvoja, standarda kvaliteta, ulaganja kapitala u okviru svoje nadležnosti i to vezane za strategiju razvoja kantona i upravljanje i koordiniranje sredstava za razvoj Kantona, a posebno; poslove istraživanja, predlaganje i praćenje mjera poticanja privrednog razvoja Kantona; praćenje primjene zakonskih propisa iz oblasti privrednog razvoja, saradnja u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa koji se odnose na ovu oblast, učestvuje u radu radnih grupa na kreiranju mjera privrednog razvoja, uspostavlja i razvija saradnju s Razvojnim agencijama, prezentira mogućnosti potencijalnim ulagačima u privredni razvoj Kantona, sarađuje u izradi baze podataka o stepenu privredne razvijenosti kantona,  predlaže razvojne programe i projekte i implementira projekte od značaja za Kanton, sarađuje sa  Federacijom BiH kao i jedinicama lokalne samouprave, obavlja i druge poslove od značaj za strategiju privrednog razvoja Kantona i vrši i druge poslove iz djelokruga  Sektora, koordiniranje u pripremi kantonalnih razvojnih strategija; koordiniranje u procesu identificiranja, formuliranja i utvrđivanja prioritetnih programa i projekata u Kantonu na temelju metodologije koju, uz saglasnost Vlade Federacije, utvrdi Federalno ministarstvo financija; dostavljanje prioritetnih programa i projekata DCU-u, u cilju pripreme federalnog Programa javnih investicija; praćenje i izvještavanje o implementaciji projekata na nivou Kantona i općina na osnovu metodologije koju, uz saglasnost Vlade Federacije, utvrdi Federalno ministarstvo finansija; saradnja s DCU, organizacionim jedinicama uspostavljenim  u Federalnim ministarstvima i jedinicama u općinama; svi naprijed navedeni poslovi u vezi s ulaganjima s aspekta koncesija i drugi poslovi od značaja za upravljanje i koordiniranje sredstava za razvoj u Federaciji.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž