Sektor industrije, energetike i rudarstva

Sektor industrije, energetike i rudarstva kao temeljna organizacijska jedinica Ministarstva obavlja upravne, normativne, stručne, i administrativne poslove vezane za energetiku, industriju i rudarstvo i ostale poslove iz svojeg djelokruga, te izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru nadležnosti a posebno; praćenje ostvarenja energetske bilanse; raspodjela i distribucija energije; brine se o korištenju prirodnih bogatstava; učestvuje u utvrđivanju globalne strategije razvoja energetike u Kantonu; praćenje novih dostignuća u oblasti proizvodnje energije, kao i mogućnosti korištenja, učestvuje u izgradnji, korištenju i održavanju energetskih objekata i postrojenja; aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva, izgradnje energetskih objekata i postrojenja, proučava uslove poslovanja i položaja privrednih društava; organizuje privrednu saradnju sa inostranstvom, poticanje izvoza i stranih ulaganja, unapređenje, izrada i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje nadležnosti, predlaže mjere za poboljšanje uslova rada u industriji; učestvuje u pripremi propisa i drugih općih akata iz oblasti industrije; naročito prati mogućnost potencijalnog razvoja metalne i elektro industrije, prehrambene, tekstilne, kože i obuće, građevinskog materijala i nemetala, drvne i grafitne industrije; korištenju kapaciteta, moderniziranju i promidžbi tehničko-tehnoloških dostignuća u oblasti geoloških istraživanja i eksploatacije; vođenje evidencije, dokumenata preduzeća koji istražuju i koriste prirodna bogatstva skladno Zakonu o koncesijama i zakonima o geološkim istraživanjima i rudarstvu, edukaciji kadrova; stručna pomoć nadležnim općinskim organima u izradi planova i evidencija istraženih prostora i eksploatacijskih polja; daje mišljenja u programima mjera za zaštitu okoline; brine o primjeni mjera i instrumenata za razvitak ove oblasti, ostale poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Sektor industrije, energetike i rudarstva

Sektor industrije, energetike i rudarstva kao temeljna organizacijska jedinica Ministarstva obavlja upravne, normativne, stručne, i administrativne poslove vezane za energetiku, industriju i rudarstvo i ostale poslove iz svojeg djelokruga, te izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru nadležnosti a posebno; praćenje ostvarenja energetske bilanse; raspodjela i distribucija energije; brine se o korištenju prirodnih bogatstava; učestvuje u utvrđivanju globalne strategije razvoja energetike u Kantonu; praćenje novih dostignuća u oblasti proizvodnje energije, kao i mogućnosti korištenja, učestvuje u izgradnji, korištenju i održavanju energetskih objekata i postrojenja; aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva, izgradnje energetskih objekata i postrojenja, proučava uslove poslovanja i položaja privrednih društava; organizuje privrednu saradnju sa inostranstvom, poticanje izvoza i stranih ulaganja, unapređenje, izrada i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje nadležnosti, predlaže mjere za poboljšanje uslova rada u industriji; učestvuje u pripremi propisa i drugih općih akata iz oblasti industrije; naročito prati mogućnost potencijalnog razvoja metalne i elektro industrije, prehrambene, tekstilne, kože i obuće, građevinskog materijala i nemetala, drvne i grafitne industrije; korištenju kapaciteta, moderniziranju i promidžbi tehničko-tehnoloških dostignuća u oblasti geoloških istraživanja i eksploatacije; vođenje evidencije, dokumenata preduzeća koji istražuju i koriste prirodna bogatstva skladno Zakonu o koncesijama i zakonima o geološkim istraživanjima i rudarstvu, edukaciji kadrova; stručna pomoć nadležnim općinskim organima u izradi planova i evidencija istraženih prostora i eksploatacijskih polja; daje mišljenja u programima mjera za zaštitu okoline; brine o primjeni mjera i instrumenata za razvitak ove oblasti, ostale poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom i drugim propisima.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž