Zakonska regulativa

ZAKONI

Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tjelima kantonalne uprave (''Sl. novine HNK'', broj: 4/98, 1/02, 4/07)
Zakon o zaštiti okoline ("Sl. novine HNK", broj: 7/04)
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti (''Sl. glasnik BiH'', broj: 45/04)
Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (''Sl. glasnik BiH'', broj: 45/04)
Zakonu o standardizaciji BiH (''Sl. glasnik BiH'', broj: 19/01)
Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanju podataka o rezervama mineralnih sirovina, podzemnih voda i o bilansu tih rezervi (''Sl. list RBiH'', broj: 8/93, 13/94)
Zakon o zaštiti na radu (''Sl. list SRBiH'', broj: 22/90)

PRAVILNICI

UREDBE

Uredba o utvrđivanju poreskih obaveznika poreza na dobit, fizičkih osoba koja plaćaju porez na dobit  u paušalnom iznosu i visine poreza (''Sl. novine HNK'', broj: 10/99)

ODLUKE

PROPISI

Propisi o mjerama zaštite pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu (Sl. list SFRJ'', broj: 9/67, 35/67, 35/72)
Propisi o tehničkim mjerama i o zaštiti na radu pri radu na površinskim otkopima uglja, metalnih i nemetalnih mineralnih sirovina (''Sl. list SFRJ'', broj: 18/61, 37/64, 6/67)
Tehnički propisi za izradu i upotrebu parnih vrelovodnih kotlova, parnih sudova, grijača pare i grijača vode (Službeni list FNRJ 7/57, 22/57, 3/58

UPUTSTVA

Uputstvo o uslovima i načinu obrazovanja za sticanje zvanja majstora (''Sl. novine FBiH'', broj: 3/05)
Uputstva koja važe za obogaćivanje i oplemenivanje mineralnih sirovina za eksploataciju (''Sl. list SFRJ'', broj: 51/59)

NAREDBE

Naredba o obaveznom atestiranju (homologaciji) protiveksploziono zaštićenih električnih uređaja koji su namjenjeni za upotrebu u prostorima ugroženim od eksplozivnih smješa (Sl. list SFRJ'', broj: 25/81, 25/89)
Naredba o obaveznom atestu čelične užadi za opštu namjenu (''Sl. list SFRJ'', broj: 61/83, 17/88)
Naredba o obaveznom atestu šljemova za vatrogasce (''Sl. list SFRJ'', broj: 67/86)
Naredba o obaveznom atestu ručnih i prevoznih aparata za gašenje požara (''Sl. list SFRJ'', broj: 61/85)
Naredba o obaveznom atestiranju šljemova za zaštitu u industriji (''Sl. list SFRJ'', broj: 4/82)
Naredba o obaveznom atestu čeličnih užadi za izvozna postrojenja u rudarstvu (''Sl. list SFRJ'', broj: 27/80, 67/80)

Zakonska regulativa

ZAKONI

Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tjelima kantonalne uprave (''Sl. novine HNK'', broj: 4/98, 1/02, 4/07)
Zakon o zaštiti okoline ("Sl. novine HNK", broj: 7/04)
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti (''Sl. glasnik BiH'', broj: 45/04)
Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (''Sl. glasnik BiH'', broj: 45/04)
Zakonu o standardizaciji BiH (''Sl. glasnik BiH'', broj: 19/01)
Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanju podataka o rezervama mineralnih sirovina, podzemnih voda i o bilansu tih rezervi (''Sl. list RBiH'', broj: 8/93, 13/94)
Zakon o zaštiti na radu (''Sl. list SRBiH'', broj: 22/90)

PRAVILNICI

UREDBE

Uredba o utvrđivanju poreskih obaveznika poreza na dobit, fizičkih osoba koja plaćaju porez na dobit  u paušalnom iznosu i visine poreza (''Sl. novine HNK'', broj: 10/99)

ODLUKE

PROPISI

Propisi o mjerama zaštite pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu (Sl. list SFRJ'', broj: 9/67, 35/67, 35/72)
Propisi o tehničkim mjerama i o zaštiti na radu pri radu na površinskim otkopima uglja, metalnih i nemetalnih mineralnih sirovina (''Sl. list SFRJ'', broj: 18/61, 37/64, 6/67)
Tehnički propisi za izradu i upotrebu parnih vrelovodnih kotlova, parnih sudova, grijača pare i grijača vode (Službeni list FNRJ 7/57, 22/57, 3/58

UPUTSTVA

Uputstvo o uslovima i načinu obrazovanja za sticanje zvanja majstora (''Sl. novine FBiH'', broj: 3/05)
Uputstva koja važe za obogaćivanje i oplemenivanje mineralnih sirovina za eksploataciju (''Sl. list SFRJ'', broj: 51/59)

NAREDBE

Naredba o obaveznom atestiranju (homologaciji) protiveksploziono zaštićenih električnih uređaja koji su namjenjeni za upotrebu u prostorima ugroženim od eksplozivnih smješa (Sl. list SFRJ'', broj: 25/81, 25/89)
Naredba o obaveznom atestu čelične užadi za opštu namjenu (''Sl. list SFRJ'', broj: 61/83, 17/88)
Naredba o obaveznom atestu šljemova za vatrogasce (''Sl. list SFRJ'', broj: 67/86)
Naredba o obaveznom atestu ručnih i prevoznih aparata za gašenje požara (''Sl. list SFRJ'', broj: 61/85)
Naredba o obaveznom atestiranju šljemova za zaštitu u industriji (''Sl. list SFRJ'', broj: 4/82)
Naredba o obaveznom atestu čeličnih užadi za izvozna postrojenja u rudarstvu (''Sl. list SFRJ'', broj: 27/80, 67/80)

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž