Kontakt

Sektor industrije, energetike i rudarstva
Broj telefona (fax-a): +387(0)36/551-069
E-mail adresa: sektorieir@privredahnk.gov.ba

Senita Babović, pomoćnik ministra
E-mail adresa: senitababovic@privredahnk.gov.ba

Latif Hujdur, stručni savjetnik za alternativne izvore energije
E-mail adresa: latifhujdur@privredahnk.gov.ba

Boris Džidić, stručni savjetnik za elektroenergetiku
E-mail adresa: borisdzidic@privredahnk.gov.ba

Zdenko Vučić, stručni savjetnik za poslove podzemne i površinske eksploatacije
E-mail adresa: zdenkovucic@privredahnk.gov.ba

Almir Hodžić, stručni savjetnik za geološka istraživanja
E-mail adresa: almirhodzic@privredahnk.gov.ba

Kontakt

Sektor industrije, energetike i rudarstva
Broj telefona (fax-a): +387(0)36/551-069
E-mail adresa: sektorieir@privredahnk.gov.ba

Senita Babović, pomoćnik ministra
E-mail adresa: senitababovic@privredahnk.gov.ba

Latif Hujdur, stručni savjetnik za alternativne izvore energije
E-mail adresa: latifhujdur@privredahnk.gov.ba

Boris Džidić, stručni savjetnik za elektroenergetiku
E-mail adresa: borisdzidic@privredahnk.gov.ba

Zdenko Vučić, stručni savjetnik za poslove podzemne i površinske eksploatacije
E-mail adresa: zdenkovucic@privredahnk.gov.ba

Almir Hodžić, stručni savjetnik za geološka istraživanja
E-mail adresa: almirhodzic@privredahnk.gov.ba

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž