KONTAKTI

MINISTARSTVO PRIVREDE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA

Adresa: Husnije Repca bb, 88000 Mostar
Broj telefona (fax-a): +387(0)36/551-069
E-mail: minprivrede@gmail.com

Zanin Vejzović - ministar
E-mail: kabinetministra@privredahnk.gov.ba
Brojevi telefona: +387(0)36/552-495; +387(0)36/550-680


KABINET MINISTARSTVA

Adila Buljko - sekretar ministarstva
E-mail: adilabuljko@privredahnk.gov.ba

Selma Salčin - šef odjela za pravne poslove
E-mail: selmasalcin@privredahnk.gov.ba

Dragan Kazazić - šef odjela za ekonomsko-finansijske, opće i zajedničke poslove
E-mail: dragankazazic@privredahnk.gov.ba


SEKTOR ZA RAZVOJ MALE PRIVREDE

E-mail: sektorrazvoja@privredahnk.gov.ba

Veldan Bratić - pomoćnik ministra
E-mail: veldanbratic@privredahnk.gov.ba


SEKTOR INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

E-mail: sektorieir@privredahnk.gov.ba

Senita Babović - pomoćnik ministra
E-mail:
senitababovic@privredahnk.gov.ba


SEKTOR PODUZETNIŠTVA I OBRTA

E-mail: sektorpo@privredahnk.gov.ba

Marin Ćorić - pomoćnik ministra
E-mail: marincoric@privredahnk.gov.ba


INSPEKTORAT

E-mail: inspekcija@privredahnk.gov.ba

Dragan Obradović - glavni kantonalni inspektor
E-mail: draganobradovic@privredahnk.gov.ba

KONTAKTI

MINISTARSTVO PRIVREDE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA

Adresa: Husnije Repca bb, 88000 Mostar
Broj telefona (fax-a): +387(0)36/551-069
E-mail: minprivrede@gmail.com

Zanin Vejzović - ministar
E-mail: kabinetministra@privredahnk.gov.ba
Brojevi telefona: +387(0)36/552-495; +387(0)36/550-680


KABINET MINISTARSTVA

Adila Buljko - sekretar ministarstva
E-mail: adilabuljko@privredahnk.gov.ba

Selma Salčin - šef odjela za pravne poslove
E-mail: selmasalcin@privredahnk.gov.ba

Dragan Kazazić - šef odjela za ekonomsko-finansijske, opće i zajedničke poslove
E-mail: dragankazazic@privredahnk.gov.ba


SEKTOR ZA RAZVOJ MALE PRIVREDE

E-mail: sektorrazvoja@privredahnk.gov.ba

Veldan Bratić - pomoćnik ministra
E-mail: veldanbratic@privredahnk.gov.ba


SEKTOR INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

E-mail: sektorieir@privredahnk.gov.ba

Senita Babović - pomoćnik ministra
E-mail:
senitababovic@privredahnk.gov.ba


SEKTOR PODUZETNIŠTVA I OBRTA

E-mail: sektorpo@privredahnk.gov.ba

Marin Ćorić - pomoćnik ministra
E-mail: marincoric@privredahnk.gov.ba


INSPEKTORAT

E-mail: inspekcija@privredahnk.gov.ba

Dragan Obradović - glavni kantonalni inspektor
E-mail: draganobradovic@privredahnk.gov.ba

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž