OBAVJEŠTENJE-OBRASCI IZVJEŠTAJA O UTROŠKU SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU 2023. GODINE

06.11.2023.

Ministarstvo privrede HNK (u daljem tekstu: Ministarstvo) je zaključilo Ugovore o implementaciji poticajnih sredstava za 2023. godinu, sa korisnicima sredstava, na osnovu kojih su novčana sredstva uplaćena na njihove račune, dana, 09.10.2023.godine.
Shodno tome, korisnici koji budu u cijelosti implementirali vlastiti projekt, mogu odmah dostaviti Ministarstvu obrazac ''Izvještaja o implementaciji dodijeljenih sredstava'', s valjanom dokumentacijom, kojom će opravdati namjenski utrošak sredstava, u skladu sa odredbama zaključenih Ugovora.

Obrasci ''Izvještaja o implementaciji dodijeljenih sredstava'' mogu se preuzeti u nastavku:


Unutar dokumenta Izvještaja, za svaki LOT, nalazi se i primjer popunjenog obrazca, koji korisnicima može poslužiti kao uputstvo i olakšica za popunjavenje.
Obrazac Izvještaja se popunjava isključivo elektronski i dostavlja Ministarstvu lično, ili putem pošte.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća, korisnici telefonski mogu kontaktirati Inspektorat Ministarstva, na broj: 036/551-069.

Napomena: krajnji rok za dostavu implementaciju projekta korisnika je 09.04.2024. godine, a za dostavu popunjenih obrazaca Izvještaja je 09.05.2024. godine.

OBAVJEŠTENJE-OBRASCI IZVJEŠTAJA O UTROŠKU SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU 2023. GODINE

06.11.2023.

Ministarstvo privrede HNK (u daljem tekstu: Ministarstvo) je zaključilo Ugovore o implementaciji poticajnih sredstava za 2023. godinu, sa korisnicima sredstava, na osnovu kojih su novčana sredstva uplaćena na njihove račune, dana, 09.10.2023.godine.
Shodno tome, korisnici koji budu u cijelosti implementirali vlastiti projekt, mogu odmah dostaviti Ministarstvu obrazac ''Izvještaja o implementaciji dodijeljenih sredstava'', s valjanom dokumentacijom, kojom će opravdati namjenski utrošak sredstava, u skladu sa odredbama zaključenih Ugovora.

Obrasci ''Izvještaja o implementaciji dodijeljenih sredstava'' mogu se preuzeti u nastavku:


Unutar dokumenta Izvještaja, za svaki LOT, nalazi se i primjer popunjenog obrazca, koji korisnicima može poslužiti kao uputstvo i olakšica za popunjavenje.
Obrazac Izvještaja se popunjava isključivo elektronski i dostavlja Ministarstvu lično, ili putem pošte.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća, korisnici telefonski mogu kontaktirati Inspektorat Ministarstva, na broj: 036/551-069.

Napomena: krajnji rok za dostavu implementaciju projekta korisnika je 09.04.2024. godine, a za dostavu popunjenih obrazaca Izvještaja je 09.05.2024. godine.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž