FRANCUSKA KOMPANIJA BOËT STOPSON TRAŽI PARTNERA U BIH

09.02.2022.

Francuska kompanija Boët StopSon traži kompaniju iz Bosne i Hercegovine za partnerstvo u proizvodnim aktivnostima.
U prilogu možete pronaći prezentaciju kompanije i informacije o dvije vrste proizvoda za čiju proizvodnju traže kompanije iz BiH za dugoročnu saradnju.
Uslovno bi im najviše odgovarale kompanije sljedećih karakteristika:

 • Kompanije od 50 – 150 zaposlenih
 • Da kompanija ima zaposlenike poput
  • dizajnera CAD/CAM
  • zavarivači i kotlarnici TIG & MIG/MAG procesa
 • Da se može komunicirati na engleskom jeziku
 • Certifikati: idealno ISO 9001, 3834 i/ili 1090
 • Specijalizirane za izradu ugljičnog čelika i/ili nehrđajućeg čelika male debljine, malih količina sa dobrom reaktivnošću
 • Mašinski park koji okvirno uključuje
  • Poluautomatski i/ili automatski MIG/MAG aparati za zavarivanje
  • Mašine za plazma i/ili lasersko rezanje dimenzija minimalno 4000*2000
  • Mašine za valjanje, sječenje i savijanje dužine minimalno 4000
  • Dizalice 5 tona
 • Da su zainteresovani za dugogodišnju saradnju i imaju  volju za usavršavanjem

Ukoliko vaša kompanija želi stupiti u kontakt sa kompanijom Boet StopSon više informacija možete dobiti na mail nina.pobric@fipa.gov.ba ili na broj telefona 033/278-082.

FRANCUSKA KOMPANIJA BOËT STOPSON TRAŽI PARTNERA U BIH

09.02.2022.

Francuska kompanija Boët StopSon traži kompaniju iz Bosne i Hercegovine za partnerstvo u proizvodnim aktivnostima.
U prilogu možete pronaći prezentaciju kompanije i informacije o dvije vrste proizvoda za čiju proizvodnju traže kompanije iz BiH za dugoročnu saradnju.
Uslovno bi im najviše odgovarale kompanije sljedećih karakteristika:

 • Kompanije od 50 – 150 zaposlenih
 • Da kompanija ima zaposlenike poput
  • dizajnera CAD/CAM
  • zavarivači i kotlarnici TIG & MIG/MAG procesa
 • Da se može komunicirati na engleskom jeziku
 • Certifikati: idealno ISO 9001, 3834 i/ili 1090
 • Specijalizirane za izradu ugljičnog čelika i/ili nehrđajućeg čelika male debljine, malih količina sa dobrom reaktivnošću
 • Mašinski park koji okvirno uključuje
  • Poluautomatski i/ili automatski MIG/MAG aparati za zavarivanje
  • Mašine za plazma i/ili lasersko rezanje dimenzija minimalno 4000*2000
  • Mašine za valjanje, sječenje i savijanje dužine minimalno 4000
  • Dizalice 5 tona
 • Da su zainteresovani za dugogodišnju saradnju i imaju  volju za usavršavanjem

Ukoliko vaša kompanija želi stupiti u kontakt sa kompanijom Boet StopSon više informacija možete dobiti na mail nina.pobric@fipa.gov.ba ili na broj telefona 033/278-082.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž