IZVJEŠTAJI O UTROŠKU SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU 2022. GODINE

15.02.2023.

Ministarstvo privrede / gospodarstva HNK/Ž (u daljem tekstu: Ministarstvo) je, u januaru 2023. godine, zaključilo ugovore o implementaciji poticajnih sredstava, sa korisnicima sredstava, na osnovu kojih su novčana sredstva uplaćena na njihove račune, dana, 30.01.2023.godine.

Shodno tome, korisnici koji budu u cijelosti implementirali vlastiti projekt, mogu odmah dostaviti Ministarstvu obrazac ''Izvještaja o implementaciji dodijeljenih sredstava'', s valjanom dokumentacijom, kojom će opravdati namjenski utrošak sredstava, u skladu sa odredbama zaključenih ugovora.

Obrasci ''Izvještaja o implementaciji dodijeljenih sredstava'' mogu se preuzeti u nastavku:

Unutar dokumenta Izvještaja, za svaki LOT, nalazi se i primjer popunjenog obrasca, koji korisnicima može poslužiti kao uputstvo i olakšica za popunjavenje.
Obrazac Izvještaja se popunjava isključivo elektronski i dostavlja Ministarstvu lično, ili putem pošte.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća, korisnici telefonski mogu kontaktirati Inspektorat Ministarstva, na broj: 036 551 069.

NAPOMENA: krajnji rok za implementaciju projekata korisnika je 30.07.2023. godine, a za dostavu popunjenih obrazaca Izvještaja - 30.08.2023. godine.

IZVJEŠTAJI O UTROŠKU SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU 2022. GODINE

15.02.2023.

Ministarstvo privrede / gospodarstva HNK/Ž (u daljem tekstu: Ministarstvo) je, u januaru 2023. godine, zaključilo ugovore o implementaciji poticajnih sredstava, sa korisnicima sredstava, na osnovu kojih su novčana sredstva uplaćena na njihove račune, dana, 30.01.2023.godine.

Shodno tome, korisnici koji budu u cijelosti implementirali vlastiti projekt, mogu odmah dostaviti Ministarstvu obrazac ''Izvještaja o implementaciji dodijeljenih sredstava'', s valjanom dokumentacijom, kojom će opravdati namjenski utrošak sredstava, u skladu sa odredbama zaključenih ugovora.

Obrasci ''Izvještaja o implementaciji dodijeljenih sredstava'' mogu se preuzeti u nastavku:

Unutar dokumenta Izvještaja, za svaki LOT, nalazi se i primjer popunjenog obrasca, koji korisnicima može poslužiti kao uputstvo i olakšica za popunjavenje.
Obrazac Izvještaja se popunjava isključivo elektronski i dostavlja Ministarstvu lično, ili putem pošte.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća, korisnici telefonski mogu kontaktirati Inspektorat Ministarstva, na broj: 036 551 069.

NAPOMENA: krajnji rok za implementaciju projekata korisnika je 30.07.2023. godine, a za dostavu popunjenih obrazaca Izvještaja - 30.08.2023. godine.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž