JAVNI OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA NAMJEŠTENIKA

22.04.2021.

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH”, broj: 49/05) i člana 33. Pravilnika o unutrašnoj organizaciji Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj: 07-01-02-83/21 od 23.02.2021.godine, ministar privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljuje:

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona

 • Pomoćni radnik-spremačica-servirka u Odjelu za ekonomsko - finansijske, opće i zajedničke poslove pri Kabinetu Ministarstva.

Opis poslova:

 1. održava čistoću radnih prostorija;
 2. obavlja poslove izdavanja i raznošenja pića;
 3. obavlja poslove pranja suđa i održava čistoću kuhinjskog inventara;
 4. brine o pripremi sale za službene sastanke u Ministarstvu;
 5. brine o čuvanju i održavanju opreme u sali Ministarstva;
 6. obavlja i druge poslove pomoćne djelatnosti po nalogu šefa Odjela.

Kompletan tekst Javnog oglasa možete pogledati na linku ispod.

JAVNI OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA NAMJEŠTENIKA

22.04.2021.

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH”, broj: 49/05) i člana 33. Pravilnika o unutrašnoj organizaciji Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj: 07-01-02-83/21 od 23.02.2021.godine, ministar privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljuje:

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona

 • Pomoćni radnik-spremačica-servirka u Odjelu za ekonomsko - finansijske, opće i zajedničke poslove pri Kabinetu Ministarstva.

Opis poslova:

 1. održava čistoću radnih prostorija;
 2. obavlja poslove izdavanja i raznošenja pića;
 3. obavlja poslove pranja suđa i održava čistoću kuhinjskog inventara;
 4. brine o pripremi sale za službene sastanke u Ministarstvu;
 5. brine o čuvanju i održavanju opreme u sali Ministarstva;
 6. obavlja i druge poslove pomoćne djelatnosti po nalogu šefa Odjela.

Kompletan tekst Javnog oglasa možete pogledati na linku ispod.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž