JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU MINERALNE SIROVINE KREČNJAKA

20.03.2023.

Na osnovu člana 8. Pravilnika o načinu raspolaganja mineralnom sirovinom i jalovinom iskopanom prilikom izvođenja građevinskih i drugih radova („Službene novine HNK“, broj: 1/13 i 6/16) i Namjere ministra privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 02a)-14-1-545/21-33 od 14.03.2023. godine, Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, objavljuje:

JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU MINERALNE SIROVINE KREČNJAKA
deponovane na katastarskoj čestici broj: 1286/30 k.o. Dretelj, Grad Čapljina kombinovanom metodom putem prikupljanja pismenih ponuda i usmenim javnim nadmetanjem sa početnom cijenom

Kompletan tekst Javnog nadmetanja možete pogledati na linku ispod.

JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU MINERALNE SIROVINE KREČNJAKA

20.03.2023.

Na osnovu člana 8. Pravilnika o načinu raspolaganja mineralnom sirovinom i jalovinom iskopanom prilikom izvođenja građevinskih i drugih radova („Službene novine HNK“, broj: 1/13 i 6/16) i Namjere ministra privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 02a)-14-1-545/21-33 od 14.03.2023. godine, Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, objavljuje:

JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU MINERALNE SIROVINE KREČNJAKA
deponovane na katastarskoj čestici broj: 1286/30 k.o. Dretelj, Grad Čapljina kombinovanom metodom putem prikupljanja pismenih ponuda i usmenim javnim nadmetanjem sa početnom cijenom

Kompletan tekst Javnog nadmetanja možete pogledati na linku ispod.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž