OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA JAVNOG POZIVA - POPIS KORISNIKA POTICAJNIH SREDSTAVA MINISTARSTVA PRIVREDE ZA 2020. GODINU

05.01.2021.

Ministar privrede je donio Odluku o odabiru korisnika poticajnih sredstava Ministarstva privrede sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“ utvrđene Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2020. godinu, a u vezi realizacije Javnog poziva, objavljenog dana, 14.09.2020. godine u „Službenim novinama HNK“, broj: 5/20.
Odluku možete preuzeti na linku ispod.

Listu odbačenih aplikanata sa razlozima za njihovo odbacivanje možete pogledati na linku ispod.

Svi korisnici sredstava će biti obaviješteni, pismenim putem, o daljnjim koracima, vezano za realizaciju navedene Odluke.
Ovim Obavještenjem smatra se da su upoznati sa rezultatima Javnog poziva, svi aplikanti koji su se na njega prijavili.

OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA JAVNOG POZIVA - POPIS KORISNIKA POTICAJNIH SREDSTAVA MINISTARSTVA PRIVREDE ZA 2020. GODINU

05.01.2021.

Ministar privrede je donio Odluku o odabiru korisnika poticajnih sredstava Ministarstva privrede sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“ utvrđene Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2020. godinu, a u vezi realizacije Javnog poziva, objavljenog dana, 14.09.2020. godine u „Službenim novinama HNK“, broj: 5/20.
Odluku možete preuzeti na linku ispod.

Listu odbačenih aplikanata sa razlozima za njihovo odbacivanje možete pogledati na linku ispod.

Svi korisnici sredstava će biti obaviješteni, pismenim putem, o daljnjim koracima, vezano za realizaciju navedene Odluke.
Ovim Obavještenjem smatra se da su upoznati sa rezultatima Javnog poziva, svi aplikanti koji su se na njega prijavili.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž