OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA JAVNOG POZIVA – POPIS KORISNIKA POTICAJNIH SREDSTAVA MINISTARSTVA PRIVREDE ZA 2021. GODINU

10.01.2022.

Vlada HNK je na svojoj 165. sjednici, održanoj dana 30.12.2021. godine, donijela Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog popisa odabranih korisnika poticajnih sredstava Ministarstva privrede s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)“ utvrđenih Budžetom HNK za 2021. godinu, broj: 01-1-02-3420/21. Naprijed navedenu Odluku možete preuzeti na linku ispod.

OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA JAVNOG POZIVA – POPIS KORISNIKA POTICAJNIH SREDSTAVA MINISTARSTVA PRIVREDE ZA 2021. GODINU

10.01.2022.

Vlada HNK je na svojoj 165. sjednici, održanoj dana 30.12.2021. godine, donijela Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog popisa odabranih korisnika poticajnih sredstava Ministarstva privrede s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)“ utvrđenih Budžetom HNK za 2021. godinu, broj: 01-1-02-3420/21. Naprijed navedenu Odluku možete preuzeti na linku ispod.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž