OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA JAVNOG POZIVA – POPIS KORISNIKA POTICAJNIH SREDSTAVA MINISTARSTVA PRIVREDE ZA 2022. GODINU

06.01.2023.

Vlada HNK je na svojoj 193. sjednici, održanoj dana 30.12.2022. godine, donijela Odluku o davanju ovlaštenja ministru privrede, da na osnovu provodenog postupka dodjele poticajnih sredstava sa pozicije Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po Odluci Vlade) utvrđene Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2022.godinu, donese konačnu Odluku o odabiru korisnika poticajnih sredstava za 2022. godinu.
Naprijed navedenu Odluku možete preuzeti na linku ispod.

Odluku o odabiru korisnika poticajnih sredstava Ministarstva privrede s pozicije „Subvencije privatnim poduzecima i poduzetnicima (po Odluci Vlade) utvrđene Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2022.godinu, možete preuzeti na linku ispod.

Listu aplikanata koji nisu zadovoljili formalno – pravne uslove iz Javnog poziva za 2022. godinu možete preuzeti na linku ispod.


Napomena:
Podnosioci prijava koji nisu uvršteni u Odluku o odabiru korisnika poticajnih sredstava Ministarstva privrede s pozicije „Subvencije privatnim poduzecima i poduzetnicima (po Odluci Vlade) utvrđene Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2022.godinu, a koji su zadovoljili formalno pravne uslove nisu uvršteni u istu iz razloga nedostatka sredstava.

OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA JAVNOG POZIVA – POPIS KORISNIKA POTICAJNIH SREDSTAVA MINISTARSTVA PRIVREDE ZA 2022. GODINU

06.01.2023.

Vlada HNK je na svojoj 193. sjednici, održanoj dana 30.12.2022. godine, donijela Odluku o davanju ovlaštenja ministru privrede, da na osnovu provodenog postupka dodjele poticajnih sredstava sa pozicije Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po Odluci Vlade) utvrđene Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2022.godinu, donese konačnu Odluku o odabiru korisnika poticajnih sredstava za 2022. godinu.
Naprijed navedenu Odluku možete preuzeti na linku ispod.

Odluku o odabiru korisnika poticajnih sredstava Ministarstva privrede s pozicije „Subvencije privatnim poduzecima i poduzetnicima (po Odluci Vlade) utvrđene Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2022.godinu, možete preuzeti na linku ispod.

Listu aplikanata koji nisu zadovoljili formalno – pravne uslove iz Javnog poziva za 2022. godinu možete preuzeti na linku ispod.


Napomena:
Podnosioci prijava koji nisu uvršteni u Odluku o odabiru korisnika poticajnih sredstava Ministarstva privrede s pozicije „Subvencije privatnim poduzecima i poduzetnicima (po Odluci Vlade) utvrđene Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2022.godinu, a koji su zadovoljili formalno pravne uslove nisu uvršteni u istu iz razloga nedostatka sredstava.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž