OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE POTICAJNIH SREDSTAVA MINISTARSTVA PRIVREDE ZA 2022. GODINU

10.01.2023.

Na osnovu Odluke Vlade HNK o davanju ovlasti ministru privrede, broj: 01-1-02-3614/22, od 30.12.2022. godine, ministar privrede HNK je donio Odluku o odabiru korisnika poticajnih sredstava Ministarstva privrede s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)“ utvrđene Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2022. godinu, broj: 01-11-676/22-4, dana, 30.12.2022. godine.
Uzimajući u obzir činjenicu da je, zbog ograničenosti sredstava, pojedinim korisnicima dodijeljen manji iznos, od traženog u prijavi na Javni poziv - Zahtjevu za uključivanje u Program, neophodno je tačno utvrditi namjenu utroška sredstava, odnosno, koji dio projekta će korisnik realizovati dodijeljenim sredstvima.
Stoga je potrebno da odabrani korisnici poticajnih sredstava Ministarstva privrede za 2022. godinu, kojima je dodijeljen manji iznos, od onog kojeg su naveli u prijavi na Javni poziv, a kojima je pristigla pismena obavijest - zahtjev, od Ministarstva privrede, dostave nove, REVIDIRANE ZAHTJEVE, na obrascima koji se mogu preuzeti ovdje:

Napomena:

Korisnik koji ulaže i vlastita sredstva u implementaciju projekta (opcija sufinansiranja), u dostavljenom obrascu Revidiranog zahtjeva za uključivanje u Program mora zadržati isti omjer (procenat) između sredstava, dodijeljenih od Ministarstva, i vlastitih sredstava, kao onaj kojeg je naveo u obrascu Zahtjeva za uključenje u Program, prilikom prijave na Javni poziv.
Obrazac mora biti elektronski popunjen, potpisan od strane zakonskog zastupnika pravnog lica /vlasnika obrta, ovjeren pečatom firme/obrta, te upućen isključivo putem pošte, na adresu:
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
MINISTARSTVO PRIVREDE

Husnije Repca bb, 88000 Mostar


Sve dopunske informacije, vezane za popunjavanje obrasca Revidiranog zahtjeva i/ili implementaciju poticajnih sredstava Ministarstva privrede, mogu se dobiti svakim radnim danom, putem telefona Ministarstva, broj 036/551-069, u periodu od 12 do 13 sati.

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE POTICAJNIH SREDSTAVA MINISTARSTVA PRIVREDE ZA 2022. GODINU

10.01.2023.

Na osnovu Odluke Vlade HNK o davanju ovlasti ministru privrede, broj: 01-1-02-3614/22, od 30.12.2022. godine, ministar privrede HNK je donio Odluku o odabiru korisnika poticajnih sredstava Ministarstva privrede s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)“ utvrđene Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2022. godinu, broj: 01-11-676/22-4, dana, 30.12.2022. godine.
Uzimajući u obzir činjenicu da je, zbog ograničenosti sredstava, pojedinim korisnicima dodijeljen manji iznos, od traženog u prijavi na Javni poziv - Zahtjevu za uključivanje u Program, neophodno je tačno utvrditi namjenu utroška sredstava, odnosno, koji dio projekta će korisnik realizovati dodijeljenim sredstvima.
Stoga je potrebno da odabrani korisnici poticajnih sredstava Ministarstva privrede za 2022. godinu, kojima je dodijeljen manji iznos, od onog kojeg su naveli u prijavi na Javni poziv, a kojima je pristigla pismena obavijest - zahtjev, od Ministarstva privrede, dostave nove, REVIDIRANE ZAHTJEVE, na obrascima koji se mogu preuzeti ovdje:

Napomena:

Korisnik koji ulaže i vlastita sredstva u implementaciju projekta (opcija sufinansiranja), u dostavljenom obrascu Revidiranog zahtjeva za uključivanje u Program mora zadržati isti omjer (procenat) između sredstava, dodijeljenih od Ministarstva, i vlastitih sredstava, kao onaj kojeg je naveo u obrascu Zahtjeva za uključenje u Program, prilikom prijave na Javni poziv.
Obrazac mora biti elektronski popunjen, potpisan od strane zakonskog zastupnika pravnog lica /vlasnika obrta, ovjeren pečatom firme/obrta, te upućen isključivo putem pošte, na adresu:
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
MINISTARSTVO PRIVREDE

Husnije Repca bb, 88000 Mostar


Sve dopunske informacije, vezane za popunjavanje obrasca Revidiranog zahtjeva i/ili implementaciju poticajnih sredstava Ministarstva privrede, mogu se dobiti svakim radnim danom, putem telefona Ministarstva, broj 036/551-069, u periodu od 12 do 13 sati.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž