OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE POTICAJNIH SREDSTAVA MINISTARSTVA PRIVREDE ZA 2023. GODINU

17.08.2023.

Vlada HNK je na svojoj 172. sjednici, održanoj dana 27.07.2023. godine, donijela Odluku broj
01-1-02-1993/23. o davanju ovlaštenja ministru privrede, da na osnovu provedenog postupka dodjele poticajnih sredstava sa pozicije Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po Odluci Vlade) utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu, donese konačnu Odluku o odabiru korisnika poticajnih sredstava za 2023. godinu.

Uzimajući u obzir činjenicu, da je zbog ograničenosti sredstava, pojedinim korisnicima dodijeljen manji iznos od navedenog u prijavi na Javni poziv - Zahtjevu za uključivanje u Program, neophodno je precizirati, koji dio projekta će biti realizovan dodijeljenim sredstvima, odnosno, tačno utvrditi njihovu namjenu.

Stoga, potrebno je da odabrani korisnici poticajnih sredstava Ministarstva privrede za 2023. godinu, kojima je dodijeljen manji iznos, od onog kojeg su naveli u prijavi na Javni poziv, a kojima je pristigla pismena obavijest od Ministarstva privrede, dostave svoje REVIDIRANE ZAHTJEVE, na obrascima koje mogu preuzeti ovdje:

LOT 1 - Revidirani zahtjev 2023
LOT 2 - Revidirani zahtjev 2023
LOT 3 - Revidirani zahtjev 2023

Napomena:

Korisnik koji ulaže i vlastita sredstva u implementaciju projekta (opcija sufinansiranja), u dostavljenom obrascu Revidiranog zahtjeva za uključivanje u Program, morat će zadržati isti omjer (procenat) između sredstava, dodijeljenih od Ministarstva, i vlastitih sredstava, kao onaj kojeg je naveo u obrascu Zahtjeva za uključenje u Program, prilikom prijave na Javni poziv.
Obrazac mora biti elektronski popunjen, potpisan od strane zakonskog zastupnika korisnika i ovjeren pečatom firme/obrtnika, te poslan isključivo putem pošte, na adresu:

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
MINISTARSTVO PRIVREDE
Husnije Repca bb, 88000 Mostar


Sve dopunske informacije, vezane za popunjavanje obrasca Revidiranog zahtjeva i/ili implementaciju poticajnih sredstava Ministarstva privrede, mogu se dobiti svakim radnim danom, putem telefona Ministarstva, broj 036/551-069, u periodu od 12 do 13 sati.

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE POTICAJNIH SREDSTAVA MINISTARSTVA PRIVREDE ZA 2023. GODINU

17.08.2023.

Vlada HNK je na svojoj 172. sjednici, održanoj dana 27.07.2023. godine, donijela Odluku broj
01-1-02-1993/23. o davanju ovlaštenja ministru privrede, da na osnovu provedenog postupka dodjele poticajnih sredstava sa pozicije Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po Odluci Vlade) utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu, donese konačnu Odluku o odabiru korisnika poticajnih sredstava za 2023. godinu.

Uzimajući u obzir činjenicu, da je zbog ograničenosti sredstava, pojedinim korisnicima dodijeljen manji iznos od navedenog u prijavi na Javni poziv - Zahtjevu za uključivanje u Program, neophodno je precizirati, koji dio projekta će biti realizovan dodijeljenim sredstvima, odnosno, tačno utvrditi njihovu namjenu.

Stoga, potrebno je da odabrani korisnici poticajnih sredstava Ministarstva privrede za 2023. godinu, kojima je dodijeljen manji iznos, od onog kojeg su naveli u prijavi na Javni poziv, a kojima je pristigla pismena obavijest od Ministarstva privrede, dostave svoje REVIDIRANE ZAHTJEVE, na obrascima koje mogu preuzeti ovdje:

LOT 1 - Revidirani zahtjev 2023
LOT 2 - Revidirani zahtjev 2023
LOT 3 - Revidirani zahtjev 2023

Napomena:

Korisnik koji ulaže i vlastita sredstva u implementaciju projekta (opcija sufinansiranja), u dostavljenom obrascu Revidiranog zahtjeva za uključivanje u Program, morat će zadržati isti omjer (procenat) između sredstava, dodijeljenih od Ministarstva, i vlastitih sredstava, kao onaj kojeg je naveo u obrascu Zahtjeva za uključenje u Program, prilikom prijave na Javni poziv.
Obrazac mora biti elektronski popunjen, potpisan od strane zakonskog zastupnika korisnika i ovjeren pečatom firme/obrtnika, te poslan isključivo putem pošte, na adresu:

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
MINISTARSTVO PRIVREDE
Husnije Repca bb, 88000 Mostar


Sve dopunske informacije, vezane za popunjavanje obrasca Revidiranog zahtjeva i/ili implementaciju poticajnih sredstava Ministarstva privrede, mogu se dobiti svakim radnim danom, putem telefona Ministarstva, broj 036/551-069, u periodu od 12 do 13 sati.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž