OBRASCI IZVJEŠTAJA O UTROŠKU SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU 2021. GODINE

09.02.2022.

Ministarstvo privrede / gospodarstva HNK/K (u daljem tekstu: Ministarstvo) je, u januaru 2022. godine, zaključilo Ugovore o implementaciji poticajnih sredstava, sa korisnicima sredstava, na osnovu kojih su novčana sredstva uplaćena na njihove račune, dana, 28.01.2022.godine.
Shodno tome, korisnici koji budu u cijelosti implementirali vlastiti projekt, mogu odmah dostaviti Ministarstvu obrazac ''Izvještaja o implementaciji dodijeljenih sredstava'', s valjanom dokumentacijom, kojom će opravdati namjenski utrošak sredstava, u skladu sa odredbama zaključenih Ugovora.

Obrasci ''Izvještaja o implementaciji dodijeljenih sredstava'' mogu se preuzeti u nastavku:

Unutar dokumenta Izvještaja, za svaki LOT, nalazi se i primjer popunjenog obrazca, koji korisnicima može poslužiti kao uputstvo i olakšica za popunjavenje.
Obrazac Izvještaja se popunjava isključivo elektronski i dostavlja Ministarstvu lično, ili putem pošte.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća, korisnici telefonski mogu kontaktirati Inspektorat Ministarstva, na broj: 036/551-069.

Napomena: krajnji rok za dostavu popunjenih obrazaca Izvještaja je 28.08.2022. godine.

OBRASCI IZVJEŠTAJA O UTROŠKU SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU 2021. GODINE

09.02.2022.

Ministarstvo privrede / gospodarstva HNK/K (u daljem tekstu: Ministarstvo) je, u januaru 2022. godine, zaključilo Ugovore o implementaciji poticajnih sredstava, sa korisnicima sredstava, na osnovu kojih su novčana sredstva uplaćena na njihove račune, dana, 28.01.2022.godine.
Shodno tome, korisnici koji budu u cijelosti implementirali vlastiti projekt, mogu odmah dostaviti Ministarstvu obrazac ''Izvještaja o implementaciji dodijeljenih sredstava'', s valjanom dokumentacijom, kojom će opravdati namjenski utrošak sredstava, u skladu sa odredbama zaključenih Ugovora.

Obrasci ''Izvještaja o implementaciji dodijeljenih sredstava'' mogu se preuzeti u nastavku:

Unutar dokumenta Izvještaja, za svaki LOT, nalazi se i primjer popunjenog obrazca, koji korisnicima može poslužiti kao uputstvo i olakšica za popunjavenje.
Obrazac Izvještaja se popunjava isključivo elektronski i dostavlja Ministarstvu lično, ili putem pošte.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća, korisnici telefonski mogu kontaktirati Inspektorat Ministarstva, na broj: 036/551-069.

Napomena: krajnji rok za dostavu popunjenih obrazaca Izvještaja je 28.08.2022. godine.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž