PREDSTAVNICI MINISTARSTVA UZELI UČEŠĆE NA KOGRESU GEOLOGA

08.10.2019.

Drugi Kongres geologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem održan je u Laktašima od 02.-04.10.2019. godine. Kongresu su prisustvovali brojni eminentni stručnjaci iz BiH, Slovenije, Makedonije, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Austrije. Kongresu je, ispred Ministarstva privrede HNK, prisustvovao geolog Almir Hodžić.

Na Kongresu su prezentovani brojni radovi iz oblasti geologije, predstavljene su nove tehnologije, nova otkrića i nove metode istraživanja. Učesnici Kongresa su upoznati sa donošenjem i primjenom zakonskih procedura iz oblasti geoloških istraživanja u zemljama okruženja. Najveći akcenat stavljen je na istraživanje terena prilikom izgradnje otpadnih deponija, s obzirom da deponije predstavljaju najveći rizik zagađenja kako podzemnih, tako i površinskih voda.
Usvojen je zaključak da se donošenjem i primjenom adekvatnih Zakonskih regulativa može u značajnoj mjeri smanjiti negativan utjecaj na zagađenje podzemnih i površinskih voda, a kao primjer navedene su razvijene zemlje EU.

PREDSTAVNICI MINISTARSTVA UZELI UČEŠĆE NA KOGRESU GEOLOGA

08.10.2019.

Drugi Kongres geologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem održan je u Laktašima od 02.-04.10.2019. godine. Kongresu su prisustvovali brojni eminentni stručnjaci iz BiH, Slovenije, Makedonije, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Austrije. Kongresu je, ispred Ministarstva privrede HNK, prisustvovao geolog Almir Hodžić.

Na Kongresu su prezentovani brojni radovi iz oblasti geologije, predstavljene su nove tehnologije, nova otkrića i nove metode istraživanja. Učesnici Kongresa su upoznati sa donošenjem i primjenom zakonskih procedura iz oblasti geoloških istraživanja u zemljama okruženja. Najveći akcenat stavljen je na istraživanje terena prilikom izgradnje otpadnih deponija, s obzirom da deponije predstavljaju najveći rizik zagađenja kako podzemnih, tako i površinskih voda.
Usvojen je zaključak da se donošenjem i primjenom adekvatnih Zakonskih regulativa može u značajnoj mjeri smanjiti negativan utjecaj na zagađenje podzemnih i površinskih voda, a kao primjer navedene su razvijene zemlje EU.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž