VLADA HNK DONIJELA ODLUKE O DODJELI KONCESIJA

05.04.2022.

Vlada HNK je u prethodnom periodu donijela šest (6) Odluka o dodjeli koncesija:

VLADA HNK DONIJELA ODLUKE O DODJELI KONCESIJA

05.04.2022.

Vlada HNK je u prethodnom periodu donijela šest (6) Odluka o dodjeli koncesija:

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž