VLADA HNK DONIJELA ODLUKU O DODJELI KONCESIJE

20.09.2022.

Vlada HNK je na svojoj 149. sjednici donijela Odluku o dodjeli koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za tri elektroenergetska objekata FNE ''PLAVO SUNCE 4'', FNE ''PLAVO SUNCE 5'' i FNE ''PLAVO SUNCE 6'' privrednom društvu PLAVO SUNCE d.o.o. Čitluk.
Tekst Odluke možete pogledati na linku ispod.

VLADA HNK DONIJELA ODLUKU O DODJELI KONCESIJE

20.09.2022.

Vlada HNK je na svojoj 149. sjednici donijela Odluku o dodjeli koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za tri elektroenergetska objekata FNE ''PLAVO SUNCE 4'', FNE ''PLAVO SUNCE 5'' i FNE ''PLAVO SUNCE 6'' privrednom društvu PLAVO SUNCE d.o.o. Čitluk.
Tekst Odluke možete pogledati na linku ispod.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž