''BOLJI PRISTUP RAZVOJU: KLASTERI I KONKURENTNOST – UMREŽAVANJE U JADRANSKOM REGIONU'' - BACAR

05.03.2018.

U gradu Kaštela je 27. i 28. februara 2018. godine održan Drugi redovni partnerski sastanak u okviru projekta BACAR (Bolji pristup razvoju: klasteri i konkurentnost – umrežavanje u jadranskom regionu), u kojem je Ministarstvo privrede HNK partner.
Tom prilikom diskutovalo se o osnovnim izazovima i upravljanju rizikom na implementaciji projekta, konceptu klastertizacije sa fokusom na privatni sektor, te o optimalnom načinu uključivanja ciljnih grupa u taj proces, kao i planu za sljedećih 6 mjeseci implementacije.
U okviru drugog radnog dana u dvorcu Vitturi organizovana je konferencija za medije, na kojoj je predstavljen projekat BACAR.
Na konferenciji za medije su učestvovali gradonačelnik grada Kaštela Denis Ivanović, dogradonačelnica Jadranka Matok-Bosančić, direktorka Turističke organizacije grada Kaštela Nada Marsić, predstavnik Javne ustanove RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije Srećko Radnić, koordinatorka Kancelarije za međunarodnu saradnju Opštine Kotor i menadžerka projekta BACAR Jelena Stjepčević i predstavnik Ministarstva privrede/gospodarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije Dragan Kazazić.
BACAR (Bolji pristup razvoju: klasteri i konkurentnost – umrežavanje u jadranskom regionu) je projekat iz Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, razvijen i odobren pod Tematskim prioritetom 7 – Jačanje konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja u programskom području. Cilj projekta je jačanje institucionalne infrastrukture i usluga malim i srednjim preduzećima, sa ciljem jačanja konkurentnosti kroz razvoj klastera u područjima kreativne industrije, turizma i lokalne hrane. Pored Opštine Kotor kao vodećeg partnera, projektni partneri su: Privredna komora Crne Gore, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Ministarstvo privrede/gospodarstva Hercegovačko-Neretvanskog kantona/županije i Područna privredna komora Trebinje.


Specifični ciljevi projekta su:

 • Podizanje poslovnog znanja i motivacije za klasterizacijom i uspostava tri nacionalna klastera (kreativna industrija, turizam i lokalna hrana) te njihova prekogranična saradnja
 • Jačanje poslovnih kapaciteta u saradnji sa institucijama podrške i unaprijeđenje inovacija i transfera novih tehnologija
 • Ulazak na nova tržišta i internacionalizacija klastera kroz zajedničku promociju

Očekivani rezultati:

 • Podizanje poslovne svijesti, motivacije i znanja i jačanje institucionalne infrastrukture i usluga u sektoru malog i srednjeg preduzetništva sa ciljem jačanja konkurentnosti kroz izgradnju-uspostavljanje tri klastera u sledećim sektorima:
 • kreativne industrije
 • turizma
 • lokalne hrane


Glavni rezultati projekta su sljedeći:

 • Identifikacija i primjena koncepta razvoja klastera
 • Glavne ciljne grupe su mala i srednja preduzeća i preduzetnici, klasteri, institucije podrške, lokalna, regionalna i državna uprava, obrazovne institucije
 • Elektronski portal projekta BACAR omogućiće efikasniju promociju preduzeća, proizvoda, ali i prekogranične regije kao cjeline
 • Uspostavljanje jedinstvene baze podataka će omogućiti brži pristup informacijama značajnim za poslovanje, te omogućiti jednostavnije međusobno umrežavanje članova klastera, kao i njihovo umrežavanje sa institucijama podrške.

Aktivnosti projekta BACAR predviđaju i ulaganje u adaptaciju i opremanje institucija za podršku-opremanje novih centara za podršku klasterizacije u Mostaru Kotoru i Splitu, opremanje novih kancelarija za podršku klasterizacije u Podgorici i Trebinju, kao i srednjih škola za turizam i ugostiteljstvo i poljoprivredu u Mostaru, gdje će savjetnici i eksperti pružati podršku u oblastima liderstva najboljih praksi, istraživanja, treninga za oblast fokusa klasterskog koncepta.

''BOLJI PRISTUP RAZVOJU: KLASTERI I KONKURENTNOST – UMREŽAVANJE U JADRANSKOM REGIONU'' - BACAR

05.03.2018.

U gradu Kaštela je 27. i 28. februara 2018. godine održan Drugi redovni partnerski sastanak u okviru projekta BACAR (Bolji pristup razvoju: klasteri i konkurentnost – umrežavanje u jadranskom regionu), u kojem je Ministarstvo privrede HNK partner.
Tom prilikom diskutovalo se o osnovnim izazovima i upravljanju rizikom na implementaciji projekta, konceptu klastertizacije sa fokusom na privatni sektor, te o optimalnom načinu uključivanja ciljnih grupa u taj proces, kao i planu za sljedećih 6 mjeseci implementacije.
U okviru drugog radnog dana u dvorcu Vitturi organizovana je konferencija za medije, na kojoj je predstavljen projekat BACAR.
Na konferenciji za medije su učestvovali gradonačelnik grada Kaštela Denis Ivanović, dogradonačelnica Jadranka Matok-Bosančić, direktorka Turističke organizacije grada Kaštela Nada Marsić, predstavnik Javne ustanove RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije Srećko Radnić, koordinatorka Kancelarije za međunarodnu saradnju Opštine Kotor i menadžerka projekta BACAR Jelena Stjepčević i predstavnik Ministarstva privrede/gospodarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije Dragan Kazazić.
BACAR (Bolji pristup razvoju: klasteri i konkurentnost – umrežavanje u jadranskom regionu) je projekat iz Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, razvijen i odobren pod Tematskim prioritetom 7 – Jačanje konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja u programskom području. Cilj projekta je jačanje institucionalne infrastrukture i usluga malim i srednjim preduzećima, sa ciljem jačanja konkurentnosti kroz razvoj klastera u područjima kreativne industrije, turizma i lokalne hrane. Pored Opštine Kotor kao vodećeg partnera, projektni partneri su: Privredna komora Crne Gore, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Ministarstvo privrede/gospodarstva Hercegovačko-Neretvanskog kantona/županije i Područna privredna komora Trebinje.


Specifični ciljevi projekta su:

 • Podizanje poslovnog znanja i motivacije za klasterizacijom i uspostava tri nacionalna klastera (kreativna industrija, turizam i lokalna hrana) te njihova prekogranična saradnja
 • Jačanje poslovnih kapaciteta u saradnji sa institucijama podrške i unaprijeđenje inovacija i transfera novih tehnologija
 • Ulazak na nova tržišta i internacionalizacija klastera kroz zajedničku promociju

Očekivani rezultati:

 • Podizanje poslovne svijesti, motivacije i znanja i jačanje institucionalne infrastrukture i usluga u sektoru malog i srednjeg preduzetništva sa ciljem jačanja konkurentnosti kroz izgradnju-uspostavljanje tri klastera u sledećim sektorima:
 • kreativne industrije
 • turizma
 • lokalne hrane


Glavni rezultati projekta su sljedeći:

 • Identifikacija i primjena koncepta razvoja klastera
 • Glavne ciljne grupe su mala i srednja preduzeća i preduzetnici, klasteri, institucije podrške, lokalna, regionalna i državna uprava, obrazovne institucije
 • Elektronski portal projekta BACAR omogućiće efikasniju promociju preduzeća, proizvoda, ali i prekogranične regije kao cjeline
 • Uspostavljanje jedinstvene baze podataka će omogućiti brži pristup informacijama značajnim za poslovanje, te omogućiti jednostavnije međusobno umrežavanje članova klastera, kao i njihovo umrežavanje sa institucijama podrške.

Aktivnosti projekta BACAR predviđaju i ulaganje u adaptaciju i opremanje institucija za podršku-opremanje novih centara za podršku klasterizacije u Mostaru Kotoru i Splitu, opremanje novih kancelarija za podršku klasterizacije u Podgorici i Trebinju, kao i srednjih škola za turizam i ugostiteljstvo i poljoprivredu u Mostaru, gdje će savjetnici i eksperti pružati podršku u oblastima liderstva najboljih praksi, istraživanja, treninga za oblast fokusa klasterskog koncepta.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž