PONIŠTENJE DIJELA POSTUPKA JAVNE NABAVKE OPREME

23.03.2018.

Naziv ugovora: Nabavka oprema za Srednju tekstilnu i poljoprivrednu školu u Mostaru

Lot 1: Nabavka opreme za poljoprivredni kabinet prema specifikaciji u tenderskom dosijeu, ref. br. lot-a: 2017HR-BA-ME125/MPHNK-04lot1;
Lot 2: Nabavka opreme za frizerski kabinet prema specifikaciji u tenderskom dosijeu, ref. br. 2017HR-BA-ME125/MPHNK-04lot2;
Lot 3: Nabavka opreme za tekstilni kabinet prema specifikaciji u tenderskom dosijeu, ref. br. 2017HR-BA-ME125/MPHNK-04lot3

Referentni broj tenderske procedure: 2017HR-BA-ME125/MPHNK-04
Datum objave tenderske procedure: 08.01.2018 godine
Naziv programa: Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 – 2020.
Ugovorni organ: Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona
Husnije Repca bb, 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: (036) 551-069, 248-340;
e-mail: bacar@privredahnk.gov.ba

Razlog za poništenje dijela postupka
Ovim putem poništava se dio tenderske procedure za dodjelu gore navedenog ugovora, i to za:
Lot 2.: Nabavka opreme za frizerski kabinet prema specifikaciji u tenderskom dosijeu, ref. br. 2017HR-BA-ME125/MPHNK-04lot2, i
Lot 3.: Nabavka opreme za tekstilni kabinet prema specifikaciji u tenderskom dosijeu, ref. br. 2017HR-BA-ME125/MPHNK-04lot3, iz razloga jer za ova dva, naprijed navedena, Lot-a do isteka roka za dostavljanje nije pristigla niti jedna ponuda.

PONIŠTENJE DIJELA POSTUPKA JAVNE NABAVKE OPREME

23.03.2018.

Naziv ugovora: Nabavka oprema za Srednju tekstilnu i poljoprivrednu školu u Mostaru

Lot 1: Nabavka opreme za poljoprivredni kabinet prema specifikaciji u tenderskom dosijeu, ref. br. lot-a: 2017HR-BA-ME125/MPHNK-04lot1;
Lot 2: Nabavka opreme za frizerski kabinet prema specifikaciji u tenderskom dosijeu, ref. br. 2017HR-BA-ME125/MPHNK-04lot2;
Lot 3: Nabavka opreme za tekstilni kabinet prema specifikaciji u tenderskom dosijeu, ref. br. 2017HR-BA-ME125/MPHNK-04lot3

Referentni broj tenderske procedure: 2017HR-BA-ME125/MPHNK-04
Datum objave tenderske procedure: 08.01.2018 godine
Naziv programa: Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 – 2020.
Ugovorni organ: Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona
Husnije Repca bb, 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: (036) 551-069, 248-340;
e-mail: bacar@privredahnk.gov.ba

Razlog za poništenje dijela postupka
Ovim putem poništava se dio tenderske procedure za dodjelu gore navedenog ugovora, i to za:
Lot 2.: Nabavka opreme za frizerski kabinet prema specifikaciji u tenderskom dosijeu, ref. br. 2017HR-BA-ME125/MPHNK-04lot2, i
Lot 3.: Nabavka opreme za tekstilni kabinet prema specifikaciji u tenderskom dosijeu, ref. br. 2017HR-BA-ME125/MPHNK-04lot3, iz razloga jer za ova dva, naprijed navedena, Lot-a do isteka roka za dostavljanje nije pristigla niti jedna ponuda.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž