PROJEKT BACAR - NAJAVA DOGAĐAJA – 13.6.2018.

06.06.2018.

Tim za implementaciju projekta HERA Grada Mostar i Tim za implementaciju projekta BACAR Ministarstva privrede HNK organiziraju svečano otvaranje
Centra za posjetitelje- Visitor Center i Centra za podršku klasterima - Cluster Support Center na Buni (nekadašnji Kulturni dom), dana 13.6.2018. godine, s početkom u 9.30 sati.

Centar za posjetitelje je rekonstruiran i opremljen kroz financiranje iz projekta HERA u sklopu Programa IPA Adriatic 2007-2013, a na kojem je partner bio Grad Mostar.
Više o projektu HERA možete na pronaći na http://www.heradriatic.eu/

Centar za podršku klasterima je adaptiran i opremljen kroz financiranje iz projekta BACAR u sklopu Programa Interreg IPA CBC HR-BIH-CG 2014-2020, a na kojem je partner Ministarstvo privrede HNK.

Navedeno otvaranje je ujedno i predkonferencijska aktivnost Konferencije ''Klasterizacija kao kljuc konkurentnosti'', a koja će se održati 13. I 14.6. u INTERA TP, u Mostaru.
Više o samoj konferenciji možete pronaći na sljedećem linku http://intera.ba/novosti/konferencija-o-klasterima-u-intera-tp-u-klasterizacija-kao-klju%C4%8D-konkurentnosti/

Na linku ispod možete pronaći

Ukoliko želite prisustvovati svečanom otvaranju, Timovi se raduju sto ćete svojim dolaskom uveličati svečani pocetak rada Centara, a koji su od velike važnosti kako za Grad Mostar i HNK, tako i za cijelu regiju i njezin uspjesan rast i razvoj!

Vaš dolazak možete potvrditi na minprivrede@gmail.com, najkasnije do ponedjeljka, 11.6.2018.godine.

PROJEKT BACAR - NAJAVA DOGAĐAJA – 13.6.2018.

06.06.2018.

Tim za implementaciju projekta HERA Grada Mostar i Tim za implementaciju projekta BACAR Ministarstva privrede HNK organiziraju svečano otvaranje
Centra za posjetitelje- Visitor Center i Centra za podršku klasterima - Cluster Support Center na Buni (nekadašnji Kulturni dom), dana 13.6.2018. godine, s početkom u 9.30 sati.

Centar za posjetitelje je rekonstruiran i opremljen kroz financiranje iz projekta HERA u sklopu Programa IPA Adriatic 2007-2013, a na kojem je partner bio Grad Mostar.
Više o projektu HERA možete na pronaći na http://www.heradriatic.eu/

Centar za podršku klasterima je adaptiran i opremljen kroz financiranje iz projekta BACAR u sklopu Programa Interreg IPA CBC HR-BIH-CG 2014-2020, a na kojem je partner Ministarstvo privrede HNK.

Navedeno otvaranje je ujedno i predkonferencijska aktivnost Konferencije ''Klasterizacija kao kljuc konkurentnosti'', a koja će se održati 13. I 14.6. u INTERA TP, u Mostaru.
Više o samoj konferenciji možete pronaći na sljedećem linku http://intera.ba/novosti/konferencija-o-klasterima-u-intera-tp-u-klasterizacija-kao-klju%C4%8D-konkurentnosti/

Na linku ispod možete pronaći

Ukoliko želite prisustvovati svečanom otvaranju, Timovi se raduju sto ćete svojim dolaskom uveličati svečani pocetak rada Centara, a koji su od velike važnosti kako za Grad Mostar i HNK, tako i za cijelu regiju i njezin uspjesan rast i razvoj!

Vaš dolazak možete potvrditi na minprivrede@gmail.com, najkasnije do ponedjeljka, 11.6.2018.godine.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž