PROJEKT BACAR - ODRŽANA RADIONICA NA TEMU KLASTERSKOG RADA, SEKTOR LOKALNE HRANE I SEKTOR TURIZMA U MOSTARU

07.09.2018.

Dana 29. i 30.08.2018.godine u Mostaru, u Intera TP, su održane radionice na temu klasterskog rada, organizirane za sektor lokalne hrane i sektor turizma u sklopu projekta „Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost-umrežavanje u jadranskom regionu“- BACAR.
Radionice je organiziralo Ministarstvo gospodarstva HNŽ (MPHNK) i Područna privredna Komora Trebinje (PPK Trebinje), a na radionicama su sudjelovali predstavnici oba sektora sa područja cijele Hercegovine, kako iz javnog tako i iz privatnog i nevladinog sektora.
Radionice su bile koncipirane na način da je uvodni dio bio zajednički za oba sektora, a nakon prve pauze sudionici su nastavili rad na radionicama organiziranim za pojedinačne sektore. Radionice je otvorila Maja Šimić Škutor, ispred MPHNK i projekta BACAR. Naglasila je važnost povezivanja/udruživanja sektora turizam/lokalna hrana i njihovog povezivanja sa sektorom kreativne industrije. Istakla je kako će se u narednom periodu održati puno aktivnosti kroz projekt BACAR za sva tri sektora.
Najveći fokus radionica je bio usmjeren na proces formiranja samih klastera i daljnjih konkretnih aktivnosti projekta vezanih za klasterizaciju.
Također, eksperti su zajedno sa sudionicima razgovarali o pripremi organizacije studijskih putovanja koji su planirali da se održe u krajem ove godine, kao i od mnogobrojnim radionicama na svakom području.

Sudionici su radionice ocijenili „izvrsno“ u svim aspektima.

PROJEKT BACAR - ODRŽANA RADIONICA NA TEMU KLASTERSKOG RADA, SEKTOR LOKALNE HRANE I SEKTOR TURIZMA U MOSTARU

07.09.2018.

Dana 29. i 30.08.2018.godine u Mostaru, u Intera TP, su održane radionice na temu klasterskog rada, organizirane za sektor lokalne hrane i sektor turizma u sklopu projekta „Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost-umrežavanje u jadranskom regionu“- BACAR.
Radionice je organiziralo Ministarstvo gospodarstva HNŽ (MPHNK) i Područna privredna Komora Trebinje (PPK Trebinje), a na radionicama su sudjelovali predstavnici oba sektora sa područja cijele Hercegovine, kako iz javnog tako i iz privatnog i nevladinog sektora.
Radionice su bile koncipirane na način da je uvodni dio bio zajednički za oba sektora, a nakon prve pauze sudionici su nastavili rad na radionicama organiziranim za pojedinačne sektore. Radionice je otvorila Maja Šimić Škutor, ispred MPHNK i projekta BACAR. Naglasila je važnost povezivanja/udruživanja sektora turizam/lokalna hrana i njihovog povezivanja sa sektorom kreativne industrije. Istakla je kako će se u narednom periodu održati puno aktivnosti kroz projekt BACAR za sva tri sektora.
Najveći fokus radionica je bio usmjeren na proces formiranja samih klastera i daljnjih konkretnih aktivnosti projekta vezanih za klasterizaciju.
Također, eksperti su zajedno sa sudionicima razgovarali o pripremi organizacije studijskih putovanja koji su planirali da se održe u krajem ove godine, kao i od mnogobrojnim radionicama na svakom području.

Sudionici su radionice ocijenili „izvrsno“ u svim aspektima.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž