PROJEKT BACAR - ODRŽANA RADIONICA O MOGUĆNOSTIMA FINANCIRANJA IZ EU FONDOVA

21.11.2019.

Dana 6. i 7.11.2019. godine u Trebinju, u hotelu Leotar, je održana dvodnevna radionica na temu „EU FONDOVI – mogućnost financiranja u sektorima turizma, lokalne hrane i kreativnih industrija“ u sklopu projekta „Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost-umrežavanje u jadranskom regionu“- BACAR.
Radionicu je organiziralo Ministarstvo gospodarstva HNŽ (MPHNK) i Područna privredna Komora Trebinje (PPK Trebinje), a na radionici je sudjelovalo 30 predstavnika sva tri navedena sektora s područja cijele Hercegovine, kako iz javnog tako i iz privatnog i nevladinog sektora.

Radionicu je otvorio Veselin Savić, ispred PPK Trebinje i projekta BACAR koji je naglasio važnost i uspjehe svih dosadašnjih aktivnosti koje su realizirane kroz projekt BACAR. Također, naglasio je i važnost radionice o EU fondovima, jedne od najzanimljivijih tema za razvoj ovih sektora.
Najveći fokus prvog dana radionice je bio usmjeren na prezentiranje različitih EU i nacionalnih Programa za podršku malim i srednjim poduzećima, specifičnostima grantova i poziva za prijave, te karakteristikama dobrih projektnih prijedloga. Tijekom drugog dana radionice sudionici su imali priliku više čuti o European Enterprise Network (EEN) i Programu COSME, te karakteristikama EU tendera i najboljim načinima za prijavu na iste.
Budući je ovo bila posljednja radionica u BiH organizirana u sklopu projekta BACAR, sudionici su razgovarali i o sljedećoj prekograničnoj aktivnosti – sudjelovanju na klaster forumu i otvaranju Centra za podršku klasterima u Kaštelima, a koja će se održati krajem mjeseca Novembra.

PROJEKT BACAR - ODRŽANA RADIONICA O MOGUĆNOSTIMA FINANCIRANJA IZ EU FONDOVA

21.11.2019.

Dana 6. i 7.11.2019. godine u Trebinju, u hotelu Leotar, je održana dvodnevna radionica na temu „EU FONDOVI – mogućnost financiranja u sektorima turizma, lokalne hrane i kreativnih industrija“ u sklopu projekta „Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost-umrežavanje u jadranskom regionu“- BACAR.
Radionicu je organiziralo Ministarstvo gospodarstva HNŽ (MPHNK) i Područna privredna Komora Trebinje (PPK Trebinje), a na radionici je sudjelovalo 30 predstavnika sva tri navedena sektora s područja cijele Hercegovine, kako iz javnog tako i iz privatnog i nevladinog sektora.

Radionicu je otvorio Veselin Savić, ispred PPK Trebinje i projekta BACAR koji je naglasio važnost i uspjehe svih dosadašnjih aktivnosti koje su realizirane kroz projekt BACAR. Također, naglasio je i važnost radionice o EU fondovima, jedne od najzanimljivijih tema za razvoj ovih sektora.
Najveći fokus prvog dana radionice je bio usmjeren na prezentiranje različitih EU i nacionalnih Programa za podršku malim i srednjim poduzećima, specifičnostima grantova i poziva za prijave, te karakteristikama dobrih projektnih prijedloga. Tijekom drugog dana radionice sudionici su imali priliku više čuti o European Enterprise Network (EEN) i Programu COSME, te karakteristikama EU tendera i najboljim načinima za prijavu na iste.
Budući je ovo bila posljednja radionica u BiH organizirana u sklopu projekta BACAR, sudionici su razgovarali i o sljedećoj prekograničnoj aktivnosti – sudjelovanju na klaster forumu i otvaranju Centra za podršku klasterima u Kaštelima, a koja će se održati krajem mjeseca Novembra.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž