UČEŠĆE PROJEKTA BACAR NA 22. MEĐUNARODNOM SAJMU GOSPODARSTVA MOSTAR 2019. I PRIZNANJE ZA NAJUSPJEŠNIJI NASTUP

18.04.2019.

Uprava Mostarskog sajma 2019. dodijelila je Ministarstvu privrede HNK/Ž - za projekat BACAR - priznanje za najuspješniji nastup.

U sklopu aktivnosti projekta BACAR organizovano je predstavljanje članica prekograničnih mreža klastera sektora kreativnih industrija, turizma i lokalne hrane iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore na 22. Međunarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2019. Tokom pet dana sajma, preko 60 izlagača iz BiH, HR i CG su zajedničkim nastupom na 300 m2 štanda Projekta BACAR, u Paviljonu 1, posjetiocima predstavili slatke i slane specijalitete domaće gastronomije, maslinovo ulje i vina, kulturne manifestacije, kreativne rukotvorine i raznovrsnu turističku ponudu koja objedinjuje sva tri sektora.

Pored svakodnevnih prezentacija i degustacija tradicionalnih specijaliteta, organizovan je i interaktivni Program za posjetioce štanda, koji je uključivao kreativne radionice za odrasle i djecu, modnu reviju i nagradnu igru za koju su izlagači obezbijedili bogat nagradni fond. Svaki dan Programa je imao posebnu temu – “Domaće i ukusno”, “Projektni dan”, “Dan turizma”, “Kreativni petak” i “Dan za djecu”. Osim toga, tokom konferencije za medije javnosti je predstavljen brend prekograničnog sektora turizma - brend “Native”, nastao kao rezultat aktivnosti projekta BACAR.
Zajednički prijem na štandu projekta BACAR za izlagače projekta i učesnike konferencije “Razvoj destinacijskog turizma”, organizirane od strane agencije APRIORI i Turističkog klastera Hercegovina, je bio odlična prilika za daljnje povezivanje, nadogradnju poslovne saradnje i unapređenje ukupne turističke ponude cijelog regiona.       

Veliki broj i izlagača i posjetioca na štandu, popraćeni velikom medijskom pažnjom, tokom svih pet dana pružaju zadovoljstvo i potvrdu da ovaj region, putem saradnje i umrežavanja u klastere, ima veliki potencijal za daljnji razvoj turističke ponude osnovane na promociji, valorizaciji i prezentaciji domaćih, tradicionalnih proizvoda našeg podneblja.

Ovo su prepoznali i organizatori iz Uprave Mostarskog Sajma 2019., koji su Ministarstvu privrede HNK, kao glavnom organizatoru cjelokupnog sudjelovanja projekta BACAR na 22. Međunarodnom gospodarskom sajmu Mostar 2019.,  dodijelili Priznanje za najuspješniji nastup.

Projektni tim Ministarstva privrede HNK zahvaljuje Upravi Mostarskog sajma na saradnji, kao i svim izlagačima i posjetiocima štanda Projekta BACAR na učešću u izvođenju ove aktivnosti.

UČEŠĆE PROJEKTA BACAR NA 22. MEĐUNARODNOM SAJMU GOSPODARSTVA MOSTAR 2019. I PRIZNANJE ZA NAJUSPJEŠNIJI NASTUP

18.04.2019.

Uprava Mostarskog sajma 2019. dodijelila je Ministarstvu privrede HNK/Ž - za projekat BACAR - priznanje za najuspješniji nastup.

U sklopu aktivnosti projekta BACAR organizovano je predstavljanje članica prekograničnih mreža klastera sektora kreativnih industrija, turizma i lokalne hrane iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore na 22. Međunarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2019. Tokom pet dana sajma, preko 60 izlagača iz BiH, HR i CG su zajedničkim nastupom na 300 m2 štanda Projekta BACAR, u Paviljonu 1, posjetiocima predstavili slatke i slane specijalitete domaće gastronomije, maslinovo ulje i vina, kulturne manifestacije, kreativne rukotvorine i raznovrsnu turističku ponudu koja objedinjuje sva tri sektora.

Pored svakodnevnih prezentacija i degustacija tradicionalnih specijaliteta, organizovan je i interaktivni Program za posjetioce štanda, koji je uključivao kreativne radionice za odrasle i djecu, modnu reviju i nagradnu igru za koju su izlagači obezbijedili bogat nagradni fond. Svaki dan Programa je imao posebnu temu – “Domaće i ukusno”, “Projektni dan”, “Dan turizma”, “Kreativni petak” i “Dan za djecu”. Osim toga, tokom konferencije za medije javnosti je predstavljen brend prekograničnog sektora turizma - brend “Native”, nastao kao rezultat aktivnosti projekta BACAR.
Zajednički prijem na štandu projekta BACAR za izlagače projekta i učesnike konferencije “Razvoj destinacijskog turizma”, organizirane od strane agencije APRIORI i Turističkog klastera Hercegovina, je bio odlična prilika za daljnje povezivanje, nadogradnju poslovne saradnje i unapređenje ukupne turističke ponude cijelog regiona.       

Veliki broj i izlagača i posjetioca na štandu, popraćeni velikom medijskom pažnjom, tokom svih pet dana pružaju zadovoljstvo i potvrdu da ovaj region, putem saradnje i umrežavanja u klastere, ima veliki potencijal za daljnji razvoj turističke ponude osnovane na promociji, valorizaciji i prezentaciji domaćih, tradicionalnih proizvoda našeg podneblja.

Ovo su prepoznali i organizatori iz Uprave Mostarskog Sajma 2019., koji su Ministarstvu privrede HNK, kao glavnom organizatoru cjelokupnog sudjelovanja projekta BACAR na 22. Međunarodnom gospodarskom sajmu Mostar 2019.,  dodijelili Priznanje za najuspješniji nastup.

Projektni tim Ministarstva privrede HNK zahvaljuje Upravi Mostarskog sajma na saradnji, kao i svim izlagačima i posjetiocima štanda Projekta BACAR na učešću u izvođenju ove aktivnosti.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž