JAVNI POZIV MINISTARSTVA PRIVREDE HNK

07.11.2022.

„SUBVENCIJE PRIVATNIM PODUZEĆIMA I PODUZETNICIMA (PO ODLUCI VLADE)“ ZA 2022. GODINU

Na osnovu stava (1) člana 3. Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona 2021.-2024. godine („Službene novine HNK“, broj: 7/21 i 8/22), stava (3) tačke I Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva privrede sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)'' utvrđene Izmjenama i dopunama Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2022. godinu, broj: 01-1-02-2819/22, od 21.10.2022. godine, a u vezi Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/12 i 39/20) i Uredbe o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti - de minimis pomoć („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/18), Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir korisnika sredstava Ministarstva privrede s pozicije
„Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)''
utvrđene Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2022. godinu

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti na linku ispod.

DOKUMENTACIJA ZA LOT 1:

DOKUMENTACIJA ZA LOT 2:

DOKUMENTACIJA ZA LOT 2:

Napomena:
Rok za prijavu je 15 (petnaest) dana (računajući od dana objave u „Službenim novinama HNK“, broj: 10/22, od 07.11.2022. godine), a to je zaključno sa 22.11.2022. godine.

JAVNI POZIV MINISTARSTVA PRIVREDE HNK

07.11.2022.

„SUBVENCIJE PRIVATNIM PODUZEĆIMA I PODUZETNICIMA (PO ODLUCI VLADE)“ ZA 2022. GODINU

Na osnovu stava (1) člana 3. Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona 2021.-2024. godine („Službene novine HNK“, broj: 7/21 i 8/22), stava (3) tačke I Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva privrede sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)'' utvrđene Izmjenama i dopunama Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2022. godinu, broj: 01-1-02-2819/22, od 21.10.2022. godine, a u vezi Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/12 i 39/20) i Uredbe o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti - de minimis pomoć („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/18), Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir korisnika sredstava Ministarstva privrede s pozicije
„Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)''
utvrđene Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2022. godinu

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti na linku ispod.

DOKUMENTACIJA ZA LOT 1:

DOKUMENTACIJA ZA LOT 2:

DOKUMENTACIJA ZA LOT 2:

Napomena:
Rok za prijavu je 15 (petnaest) dana (računajući od dana objave u „Službenim novinama HNK“, broj: 10/22, od 07.11.2022. godine), a to je zaključno sa 22.11.2022. godine.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž