JAVNI POZIV MINISTARSTVA PRIVREDE HNK

03.12.2021.

„SUBVENCIJE PRIVATNIM PODUZEĆIMA I PODUZETNICIMA (PO ODLUCI VLADE)“ ZA 2021. GODINU

Na osnovu stava (1) člana 3. Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona 2021.-2024. godine („Službene novine HNK“, broj: 7/21), stava (3) tačke I Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva privrede sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)'', utvrđene Budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2021. godinu, broj: 01-1-02-2862/21, od 23.11.2021. godine, te Odluke o izmjeni teksta Javnog poziva za odabir korisnika sredstava s pozicije Ministarstva privrede „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)', broj: 01-1-02-2933/21, od 02.12.2021. godine, a u vezi Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/12 i 39/20) i Uredbe o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti - de minimis pomoć („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/18), Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir korisnika sredstava Ministarstva privrede sa pozicije
„Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)''
utvrđene Budžetom HNK za 2021. godinu

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti na linku ispod.

Dokumentacija za LOT 1

Dokumentacija za LOT 2

Dokumentacija za LOT 3

Napomena:
Rok za prijavu je 15 (petnaest) dana, računajući od dana objave na web stranicama Ministarstva privrede i Vlade HNK (03.12.2021. godine), zaključno do 18.12.2021. godine.

JAVNI POZIV MINISTARSTVA PRIVREDE HNK

03.12.2021.

„SUBVENCIJE PRIVATNIM PODUZEĆIMA I PODUZETNICIMA (PO ODLUCI VLADE)“ ZA 2021. GODINU

Na osnovu stava (1) člana 3. Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona 2021.-2024. godine („Službene novine HNK“, broj: 7/21), stava (3) tačke I Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva privrede sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)'', utvrđene Budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2021. godinu, broj: 01-1-02-2862/21, od 23.11.2021. godine, te Odluke o izmjeni teksta Javnog poziva za odabir korisnika sredstava s pozicije Ministarstva privrede „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)', broj: 01-1-02-2933/21, od 02.12.2021. godine, a u vezi Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/12 i 39/20) i Uredbe o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti - de minimis pomoć („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/18), Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir korisnika sredstava Ministarstva privrede sa pozicije
„Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)''
utvrđene Budžetom HNK za 2021. godinu

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti na linku ispod.

Dokumentacija za LOT 1

Dokumentacija za LOT 2

Dokumentacija za LOT 3

Napomena:
Rok za prijavu je 15 (petnaest) dana, računajući od dana objave na web stranicama Ministarstva privrede i Vlade HNK (03.12.2021. godine), zaključno do 18.12.2021. godine.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž