JOŠ JEDNA I NAJUSPJEŠNIJA GENERACIJA PRIPRAVNIKA ZAVRŠILA JE OBUKU U MINISTARSTVU PRIVREDE

24.02.2020.

Njih devetero donijeli su mladost, ljepotu, više ljubavi i poštovanja, puno osmijeha i profesionalne znatiželjnosti.

JOŠ JEDNA I NAJUSPJEŠNIJA GENERACIJA PRIPRAVNIKA ZAVRŠILA JE OBUKU U MINISTARSTVU PRIVREDE

24.02.2020.

Njih devetero donijeli su mladost, ljepotu, više ljubavi i poštovanja, puno osmijeha i profesionalne znatiželjnosti.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž