OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKATA KORISNIKA POTICAJNIH SREDSTAVA MINISTARSTVA PRIVREDE HNK U 2019. GODINI

16.06.2020.

Obavještavaju se korisnici poticajnih sredstava Ministarstva privrede HNK (u daljem tekstu: Ministarstvo), sa kojima je zaključen Ugovor o implementaciji poticajnih sredstava u 2019.- oj godini, prema Odluci o odabiru korisnika poticajnih sredstava Ministarstva privrede s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)“ („Službene novine HNK“, broj: 1/20), da se produžava rok za implementaciju dodijeljenih sredstava i realizaciju projekata korisnika, za (2) dva mjeseca, i to zaključno do 24.09.2020. godine.
Napomena: obzirom na novonastalu situaciju, uzrokovanu pandemijom koronavirusa (COVID-19), krajnji rok za dostavu popunjenih obrazaca Izvještaja prolongira se zaključno do 24.10.2020. godine.
Odluku o produženju roka za implementaciju projekata korisnika poticajnih sredstava Ministarstva privrede HNK u 2019. godini možeta pogledati na linku ispod.

Obrasce ''Izvještaja o implementaciji dodijeljenih sredstava'' možete preuzeti na linku: https://privredahnk.gov.ba/obavijest-za-korisnike-poticajnih-sredstava-ministarstva-gospodarstva-privrede-hnz-k-s-pozicije-subvencije-privatnim-poduzecima-i-poduzetnicima-po-odluci-vlade-u-2019-godini/.

OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKATA KORISNIKA POTICAJNIH SREDSTAVA MINISTARSTVA PRIVREDE HNK U 2019. GODINI

16.06.2020.

Obavještavaju se korisnici poticajnih sredstava Ministarstva privrede HNK (u daljem tekstu: Ministarstvo), sa kojima je zaključen Ugovor o implementaciji poticajnih sredstava u 2019.- oj godini, prema Odluci o odabiru korisnika poticajnih sredstava Ministarstva privrede s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)“ („Službene novine HNK“, broj: 1/20), da se produžava rok za implementaciju dodijeljenih sredstava i realizaciju projekata korisnika, za (2) dva mjeseca, i to zaključno do 24.09.2020. godine.
Napomena: obzirom na novonastalu situaciju, uzrokovanu pandemijom koronavirusa (COVID-19), krajnji rok za dostavu popunjenih obrazaca Izvještaja prolongira se zaključno do 24.10.2020. godine.
Odluku o produženju roka za implementaciju projekata korisnika poticajnih sredstava Ministarstva privrede HNK u 2019. godini možeta pogledati na linku ispod.

Obrasce ''Izvještaja o implementaciji dodijeljenih sredstava'' možete preuzeti na linku: https://privredahnk.gov.ba/obavijest-za-korisnike-poticajnih-sredstava-ministarstva-gospodarstva-privrede-hnz-k-s-pozicije-subvencije-privatnim-poduzecima-i-poduzetnicima-po-odluci-vlade-u-2019-godini/.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž