OBAVIJEST ZA KORISNIKE POTICAJNIH SREDSTAVA MINISTARSTVA GOSPODARSTVA/PRIVREDE HNŽ/K S POZICIJE „SUBVENCIJE PRIVATNIM PODUZEĆIMA I PODUZETNICIMA (PO ODLUCI VLADE), U 2019. GODINI

18.02.2020.

Ministarstvo gospodarstva/privrede HNŽ/K (u daljem tekstu: Ministarstvo) je zaključilo Ugovore o implementaciji poticajnih sredstava sa korisnicima sredstava, dana, 17.-og i 19.-og 12.2019. godine, a novčana sredstva su uplaćena na njihove račune, dana, 24.01.2020. godine.
Shodno tome, korisnici koji budu u cijelosti utrošili dobivena poticajna sredstva, mogu odmah dostaviti Ministarstvu obrazac ''Izvještaja o implementaciji dodijeljenih sredstava'', sa valjanom dokumentacijom, kojom će opravdati namjenski utrošak sredstava, sukladno odredbama zaključenih Ugovora.

Izvještaj o implementaciji dodijeljenih sredstava LOT 1

Obrazac Izvještaja se popunjava isključivo elektronski i dostavlja Ministarstvu osobno, ili putem pošte.

Napomena: Krajnji rok za dostavu popunjenih obrazaca Izvještaja je 24.08.2020. godine.

OBAVIJEST ZA KORISNIKE POTICAJNIH SREDSTAVA MINISTARSTVA GOSPODARSTVA/PRIVREDE HNŽ/K S POZICIJE „SUBVENCIJE PRIVATNIM PODUZEĆIMA I PODUZETNICIMA (PO ODLUCI VLADE), U 2019. GODINI

18.02.2020.

Ministarstvo gospodarstva/privrede HNŽ/K (u daljem tekstu: Ministarstvo) je zaključilo Ugovore o implementaciji poticajnih sredstava sa korisnicima sredstava, dana, 17.-og i 19.-og 12.2019. godine, a novčana sredstva su uplaćena na njihove račune, dana, 24.01.2020. godine.
Shodno tome, korisnici koji budu u cijelosti utrošili dobivena poticajna sredstva, mogu odmah dostaviti Ministarstvu obrazac ''Izvještaja o implementaciji dodijeljenih sredstava'', sa valjanom dokumentacijom, kojom će opravdati namjenski utrošak sredstava, sukladno odredbama zaključenih Ugovora.

Izvještaj o implementaciji dodijeljenih sredstava LOT 1

Obrazac Izvještaja se popunjava isključivo elektronski i dostavlja Ministarstvu osobno, ili putem pošte.

Napomena: Krajnji rok za dostavu popunjenih obrazaca Izvještaja je 24.08.2020. godine.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž