OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE POTICAJNIH SREDSTAVA MINISTARSTVA PRIVREDE 2020. GODINE

08.01.2021.

Ministarstvo privrede HNK je pismenim putem zatražilo dostavu Obrasca revidiranog zahtjeva, od svih korisnika poticajnih sredstava Ministarstva privrede 2020. godine, kojima je odobren drugačiji iznos od onog koji su naveli u prijavi na Javni poziv. Obrazac revidiranog zahtjeva se može preuzeti ovdje:

Obrazac mora biti elektronski popunjen, potpisan od strane zakonskog zastupnika korisnika i ovjeren pečatom tvrtke/obrtnika i poslan isključivo putem pošte, na adresu:

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
MINISTARSTVO PRIVREDE
Husnije Repca bb, 88104 Mostar

Sve dopunske informacije, vezane za popunjavanje revidiranog zahtjeva i realizaciju poticajnih sredstava Ministarstva privrede 2020. godine, mogu se dobiti svakim radnim danom, putem telefona Ministarstva, broj 036/551-069, u periodu od 12 do 13 sati.

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE POTICAJNIH SREDSTAVA MINISTARSTVA PRIVREDE 2020. GODINE

08.01.2021.

Ministarstvo privrede HNK je pismenim putem zatražilo dostavu Obrasca revidiranog zahtjeva, od svih korisnika poticajnih sredstava Ministarstva privrede 2020. godine, kojima je odobren drugačiji iznos od onog koji su naveli u prijavi na Javni poziv. Obrazac revidiranog zahtjeva se može preuzeti ovdje:

Obrazac mora biti elektronski popunjen, potpisan od strane zakonskog zastupnika korisnika i ovjeren pečatom tvrtke/obrtnika i poslan isključivo putem pošte, na adresu:

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
MINISTARSTVO PRIVREDE
Husnije Repca bb, 88104 Mostar

Sve dopunske informacije, vezane za popunjavanje revidiranog zahtjeva i realizaciju poticajnih sredstava Ministarstva privrede 2020. godine, mogu se dobiti svakim radnim danom, putem telefona Ministarstva, broj 036/551-069, u periodu od 12 do 13 sati.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž