PONIŠTENJE INTERNOG OGLASA ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA

28.02.2023.

Na osnovu člana 20. i 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH”, broj: 49/05, 103/21) i člana 32. Pravilnika o unutrašnoj organizaciji Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj: 07-01-02-83/21 od 23.02.2021.godine, 07-01-02-468/21 od 05.10.2021. godine i 07-01-02-337-6/22 od 13.07.2022. godine, ministar privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljuje:

Poništenje Internog oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu privrede Hercegovačko – neretvanskog kantona

Kompletan tekst Poništenja Internog oglasa možete pogledati na linku ispod.

PONIŠTENJE INTERNOG OGLASA ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA

28.02.2023.

Na osnovu člana 20. i 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH”, broj: 49/05, 103/21) i člana 32. Pravilnika o unutrašnoj organizaciji Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj: 07-01-02-83/21 od 23.02.2021.godine, 07-01-02-468/21 od 05.10.2021. godine i 07-01-02-337-6/22 od 13.07.2022. godine, ministar privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljuje:

Poništenje Internog oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu privrede Hercegovačko – neretvanskog kantona

Kompletan tekst Poništenja Internog oglasa možete pogledati na linku ispod.

INFO
Ministarstvo Privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju i rudarstvo, geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prirodnih bogatstava, aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva i izgradnje energetskih objekata organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje mjerodavnosti, raspodjelu i distribuciju energenata…
Sva prava pridržana © 2024 | Ministarstvo privrede HNK-Ž